Aktualności

__________________________________________________________________________________________________

Witamy bardzo serdecznie na stronie internetowej naszego Stowarzyszenia.

 Menu górne MAG przekierowuje na stronę Młodzieżowej Akademii Gimnazjalistów, natomiast menu UTW przekierowuje na stronę z informacjami dotyczącymi działalności  Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Trzecia Młodość" 

 

SENIORSKI JUBILEUSZ

Ze stowarzyszeniem Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja jestem związana od samego początku, czyli od chwili, kiedy UTW „Trzecia Młodość” otworzył swoje podwoje dla seniorów pod prezesurą mgr inż. Mariusza Portalskiego. Skromna na początku oferta zajęć, w ciągu 5 lat zaczęła się dynamicznie rozrastać. Okazało się, że chęć seniorów do zdobywania wiedzy jest ogromna, o czym świadczyła szybko rosnąca liczba słuchaczy. Niewątpliwy wpływ na to miała poważna oferta programowa elastycznie modyfikowana w zależności od zapotrzebowania oraz znakomita kadra prowadząca poszczególne rodzaje zajęć, w dużym stopniu związana z płocką Filią Politechniki Warszawskiej. Uczestnicząc w zajęciach byłam właśnie pod ogromnym wrażeniem profesjonalizmu kadry.

Dzięki zajęciom na UTW niejeden z seniorów odnalazł w sobie, drzemiące w nim od zawsze, jakieś jego zdolności, zamiłowania, dla których zabrakło miejsca i czasu w okresie pracy zawodowej i intensywnego angażowania się w życie rodzinne. Teraz, gdy wszedł w środowisko swoich rówieśników, znalazł nowych przyjaciół, wokół zaczęło się coś dziać, coś zupełnie nowego. Coś, co pozwoliło dodatkowo zdobywać wiedzę adekwatną do jego wieku i zapotrzebowania intelektualnego. Coś, co pozwoliło swobodnie poruszać się w wirtualnej przestrzeni zarówno tej ze sprzętem komputerowym w tle, jak i tej ze smartfonem w ręku. Coś, co otworzyło nowe perspektywy konfigurowania sobie życia na emeryturze. Coś, co poprzez aktywizację społeczną zaaplikowało pokaźną dozę optymizmu życiowego pozwalając się dowartościować i również polepszyć własną kondycję fizyczną. Stąd też nie może nikogo dziwić fakt, że o tym wszystkim w ciepłych słowach wypowiadała się w swoim wystąpieniu Pani Prezes II kadencji dr Agnieszka Krzętowska, na co dzień nauczyciel akademicki Filii Warszawskiej Politechniki.

Miłym akcentem dla gości okazała się być część artystyczna, którą rozpoczął własny chór wykonując piosenkę do tekstu piszącej te słowa i do muzyki skomponowanej przez Pana Stanisława Psarskiego. Czuję się tym faktem bardzo usatysfakcjonowana dziękując jednocześnie kompozytorowi za nadanie tekstowi życia. Ciekawą i bardzo dobrze wykonaną choreografię przedstawił Zespół Pieśni i Tańca Ludowego Masovia z Politechniki. Piękne zderzenie żywiołowej młodości na scenie z wiekiem dojrzałym na widowni. Chwile nostalgii podarował wszystkim płocki jazzman Krzysztof Kralka przenosząc nas w dawne obszary jazzu lat powojennych, co z pewnością było dla wielu z nas niezmiernie miłym akcentem.

Na koniec chciałabym podzielić się jeszcze jedną refleksją. Otóż w ciągu tych 5 lat z pewnością wiele dobrego działo się  w UTW. Zawsze wszystko było zapięte na przysłowiowy ostatni guzik, doskonale zorganizowane i  z miłym uśmiechem Pani Dyrektor obu kadencji, Agnieszki Magierskiej, osoby wprost niewiarygodnie zaangażowanej w swoje obowiązki. Myślę, że będę wyrazicielką seniorów „Trzeciej Młodości” życząc obu Paniom Agnieszkom: Prezes Krzętowskiej i Dyrektor Magierskiej zdrowia i wytrwałości w doprowadzeniu tak świetnie funkcjonującego UTW „Trzecia Młodość” do następnego Jubileuszu. Sądzę, że ten projekt powołania seniorskiego uniwersytetu przez założycieli Stowarzyszenia, okazał się strzałem w dziesiątkę i należy robić wszystko, aby nadal rozwijał się znacząc na trwale swoją obecność w płockim środowisku.

Lucyna Kukomska 

Zarząd Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja na zebraniu w dniu
31 stycznia 2019 r. powołał eksperckie zespoły przedmiotowe.

Prof. dr hab. inż. Barbara Pacewska – koordynator merytoryczny grupy przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka, chemia).

Zespół ds. kształcenia matematyki:

dr Cezary Obczyński – Politechnika Warszawska Filia w Płocku,

dr Andrzej Pankowski – Politechnika Warszawska Filia w Płocku,

dr Dorota Dądzik – PWSzZ w Płocku, Szkoła Podstawowa Nr 11 (kl. I-III),

mgr Joanna Korzybska – LO im. Wł. Jagiełły,

mgr Monika Salamon – Szkoła Podstawowa Nr 11 (kl. IV-VIII),

mgr inż. Edward Czarnecki – Zarząd Stowarzyszenia,

mgr inż. Mariusz Portalski – Zarząd Stowarzyszenia,

mgr Małgorzata Pawlak – Dyrektor LO im. Wł. Jagiełły,

mgr Tadeusz Zakrzewski –emeryt Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku.

Wsparcie Wydziału Matematyki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej – dr Barbara Roszkowska-Lech.

Zespół ds. kształcenia fizyki:

dr Edward Mulas – Politechnika Warszawska Filia w Płocku,

dr Roman Rumianowski – Politechnika Warszawska Filia w Płocku, LO im. St. Małachowskiego, LO im. Wł. Jagiełły,

mgr Małgorzata Chrabąszcz – LO im. Wł. Jagiełły,

mgr Bogdan Iwański – z-ca Dyrektora LO im. St. Małachowskiego,

mgr Henryk Konopka – emeryt LO im. Wł. Jagiełły,

mgr inż. Edward Czarnecki – Zarząd Stowarzyszenia,

mgr inż. Mariusz Portalski – Zarząd Stowarzyszenia.

Wsparcie: dr inż. Przemysław Duda – Prodziekan Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej; mgr Wiktor Niedzicki – fizyk, redaktor TV i Radia, twórca filmów popularno-naukowych promujących naukę i technikę. 

 

Sukcesy uczniów Małachowianki w konkursach CERN i PAN

W ramach projektu „Płocka młodzież w konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich” prowadzonego przez Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja uczniowie Małachowianki wykonali następujące prace:

1. Do konkursu organizowanego przez Europejską Organizację Badań Jądrowych CERN w Genewie wykonano opracowanie pt. „Głęboko w lodzie” będące kontynuacją pracy z roku 2017. Opracowanie to znalazło się w gronie 30 prac najwyżej ocenionych spośród nadesłanych 180 z całego świata.

2. Do konkursu organizowanego przez Instytut Fizyki PAN i Narodowego Centrum Badań Jądrowych przygotowano opracowanie pt. „Badanie indukcji magnetycznej w wybranych obwodach elektrycznych”. Uczestnicy zespołu wzięli udział w rozgrywce finałowej.

3. Na 20 Międzynarodowym Sympozjum Oddziaływań Wysokich Energii Promieniowania Kosmicznego w Nagoya (Japonia), odbywającego się w dniach 21–25.05.2018 r. przedstawiono prezentację (poster) na temat promieniowania kosmicznego, bardzo dobrze przyjętą przez uczestników sympozjum, wybitnych naukowców z całego świata. Do końca wrześnie br. prezentacja ta ukaże się w materiałach sympozjum.

W pracach zespołów brali udział m. in.: Sebastian Deręgowski, Natalia Klucznik, Tomasz Pawlak, Mateusz Stupecki, Tomasz Tomaszewski i Jan Zwolan.

4. W maju 2018 r. ukazał się artykuł „The secret chambers in the Chephren pyramid” (Physics Education, Volume 53, Number 4, http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6552/aab85c) zawierający wyniki badań grupy uczniów Małachowianki z 2016 roku (obecnie już absolwentów) przedstawionych na konkursie CERN. Współautorami artykułu są: Bartosz Gutowski, Witold Jóźwiak, Kamila Komorowska, Kamil Krakowski, Ewa Pijus, Kamil Szymczak i Małgorzata Trojanowska.

Kierownikiem i opiekunem naukowym zespołów jest dr hab. Janusz Kempa, profesor Politechniki Warszawskiej.

Gratulujemy osiągnięć i zachęcamy uczniów do udziału w pracach zespołu w latach następnych.

 

 

 

INFORMACJA

Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 15 marca 2018 r. wybrało nowy Zarząd Stowarzyszenia w składzie: 

  • dr Agnieszka Krzętowska – Prezes Zarządu,

  • mgr inż. Edward Czarnecki – Wiceprezes Zarządu,

  • dr inż. Mariola Nowacka – Sekretarz Zarządu,

  • mgr inż. Mariusz Portalski – Członek Zarządu,

  • mgr inż. Waldemar Sochocki – Członek Zarządu.

    Poprzedni Zarząd uzyskał pokwitowanie swojej działalności za kadencję 2014-2018.