Aktualności

__________________________________________________________________________________________________

Witamy bardzo serdecznie na stronie internetowej naszego Stowarzyszenia.

 Menu górne MAG przekierowuje na stronę Młodzieżowej Akademii Gimnazjalistów, natomiast menu UTW przekierowuje na stronę z informacjami dotyczącymi działalności  Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Trzecia Młodość".

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Szanowni Państwo!

Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji Pozaformalnej im. prof. Stanisława Portalskiego powołane przez Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja zaprasza młodzież klas VII i VIII oraz gimnazjum na zajęcia wykładowo-warsztatowe z zakresu przedmiotów ścisłych.

Celem proponowanych zajęć jest poszerzenie wiedzy z zakresu tych przedmiotów, a przede wszystkim zainteresowanie młodzieży kształceniem w kierunkach, w których szanse na zdobycie dobrej pracy oraz rozwój kariery zawodowej są bardzo duże. Są to przede wszystkim kierunki techniczne, inżynierskie, ale także medycyna i kierunki pokrewne. Od pewnego czasu obserwuje się na rynku pracy deficyt inżynierów różnych specjalności i deficyt ten będzie się pogłębiał. Dlatego wczesne ukierunkowanie młodzieży na przedmioty ścisłe da jej możliwość uzyskania zawodu gwarantującego dobrą pracę i rozwój kariery zawodowej.

W ramach działalności Centrum przewiduje się zajęcia dwojakiego rodzaju:

 • wykłady połączone z dyskusją – raz w miesiącu,

 • zajęcia warsztatowe – raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin lekcyjnych (łącznie 20 godzin).

W ramach zajęć warsztatowych przewidywane są:

 • zajęcia z zakresu filmu (zasady filmowania, montaż elektroniczny),

 • zajęcia z zakresu robotyki,

 • zajęcia z matematyki w zakresie przydatnym do egzaminów,

 • ćwiczenia laboratoryjne z fizyki.

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych nauczycieli, również akademickich w dobrze wyposażonych laboratoriach.

Miejsce i terminy odbywania zajęć zostaną podane po przyjęciu i analizie zgłoszeń. Zajęcia rozpoczną się w październiku.

Zajęcia są bezpłatne.

Deklaracje uczestnictwa dzieci w zajęciach można składać przez  pobranie załączonego druku i przesłanie go po wypełnieniu w formie skanu na adres edwczar@gmail.com.

 Prezes Stowarzyszenia NiIE

dr Agnieszka Krzętowska

 

Szanowni Państwo,

 

REKRUTACJA NA NOWY ROK AKADEMICKI 2018/2019

 

Jest to Rok Jubileuszowy, w którym obchodzimy pięciolecie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Trzecia Młodość”

 

Szanowni Seniorzy – mieszkańcy Płocka i okolic !!!

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku „Trzecia Młodość” prowadzony przez Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja wyróżniony w konkursie Prezydenta Miasta Płocka „Godni naśladowania” zaprasza do liczącego ponad 300 osób grona słuchaczy.

 

Oferujemy następujące zajęcia:

 

 • spotkania z ludźmi kultury, także po seansach teatralnych

 • aerobik w basenie (Podolanka),

 • gimnastyka usprawniająca w sali

 • zajęcia śpiewu chóralnego,

 • warsztaty teatralne

 • warsztaty taneczne,

 • warsztaty filmowe

 • zajęcia i warsztaty plastyczne (rękodzieło)

 • wykłady z różnych dziedzin nauki

 

Spotkania towarzyskie, wycieczki krajowe i zagraniczne, wieczorki taneczne, wyjazdy do teatrów, opery i operetki organizuje Samorząd Słuchaczy UTW. Większość zajęć prowadzimy w obiektach Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przy ul. Jachowicza 2. Wykładowcy to wysoko wykwalifikowana kadra akademicka Politechniki Warszawskiej. Uczelnia jest naszym patronem i partnerem w przedsięwzięciach edukacyjnych i naukowych.

 

Szanowni PaństwoProwadzimy rekrutację do UTW „Trzecia Młodość” na rok akademicki 2018/2019 od dnia 1-28 września br. Zapisy odbywać się będą drogą mailową na adres : mariusz.portalski@gmail.com lub stowarzyszenie.edukacja@gmail.com  lub osobiście zgłaszając się do UTW w Gmachu Politechniki Warszawskiej przy ul. Jachowicza 2, pokój 3. Osoby ubiegające się po raz pierwszy o przyjęcie w poczet słuchaczy UTW powinny złożyć deklarację i wnieść jednorazową opłatę 50,00 zł oraz opłatę semestralną 60,00 zł. Formularz zgłoszeniowy do pobrania w sekretariacie lub ze strony www.sniie.pl w zakładce UTW „ Materiały do pobrania”. Dotychczasowi Słuchacze UTW dokonują zapisu poprzez wniesienie opłaty semestralnej 60,00 zł. Należy zadeklarować uczestnictwo w zajęciach wybranej grupy zajęciowej.

 

Dane do wpłat: Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja, ul. Jachowicza 2, 09-402 Płock, Bank PeKaO SA I Oddział w Płocku 95 1240 3174 1111 0010 5903 2662.

 

Szczegółowe informacje www.sniie.pl: kontakt telefoniczny: Agnieszka Magierska – 509 272 553.

 

Biuro od 1 września br. czynne jest w: poniedziałki, środy, piątki w godz.10.00-12.00 i poniedziałki, środy 16.00-18.00.

 

Zapraszamy: Agnieszka Krzętowska – Prezes SNiIE i Agnieszka Magierska – Dyrektor UTW

  

Sukcesy uczniów Małachowianki w konkursach CERN i PAN

W ramach projektu „Płocka młodzież w konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich” prowadzonego przez Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja uczniowie Małachowianki wykonali następujące prace:

1. Do konkursu organizowanego przez Europejską Organizację Badań Jądrowych CERN w Genewie wykonano opracowanie pt. „Głęboko w lodzie” będące kontynuacją pracy z roku 2017. Opracowanie to znalazło się w gronie 30 prac najwyżej ocenionych spośród nadesłanych 180 z całego świata.

2. Do konkursu organizowanego przez Instytut Fizyki PAN i Narodowego Centrum Badań Jądrowych przygotowano opracowanie pt. „Badanie indukcji magnetycznej w wybranych obwodach elektrycznych”. Uczestnicy zespołu wzięli udział w rozgrywce finałowej.

3. Na 20 Międzynarodowym Sympozjum Oddziaływań Wysokich Energii Promieniowania Kosmicznego w Nagoya (Japonia), odbywającego się w dniach 21–25.05.2018 r. przedstawiono prezentację (poster) na temat promieniowania kosmicznego, bardzo dobrze przyjętą przez uczestników sympozjum, wybitnych naukowców z całego świata. Do końca wrześnie br. prezentacja ta ukaże się w materiałach sympozjum.

W pracach zespołów brali udział m. in.: Sebastian Deręgowski, Natalia Klucznik, Tomasz Pawlak, Mateusz Stupecki, Tomasz Tomaszewski i Jan Zwolan.

4. W maju 2018 r. ukazał się artykuł „The secret chambers in the Chephren pyramid” (Physics Education, Volume 53, Number 4, http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6552/aab85c) zawierający wyniki badań grupy uczniów Małachowianki z 2016 roku (obecnie już absolwentów) przedstawionych na konkursie CERN. Współautorami artykułu są: Bartosz Gutowski, Witold Jóźwiak, Kamila Komorowska, Kamil Krakowski, Ewa Pijus, Kamil Szymczak i Małgorzata Trojanowska.

Kierownikiem i opiekunem naukowym zespołów jest dr hab. Janusz Kempa, profesor Politechniki Warszawskiej.

Gratulujemy osiągnięć i zachęcamy uczniów do udziału w pracach zespołu w latach następnych.

 

Komunikat nr 4/2018

Informujemy słuchaczy projektu edukacyjnego Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Pozaformalnej im. Profesora Stanisława Portalskiego, że w ramach zajęć warsztatowych prowadzone są:

 • ćwiczenia laboratoryjne z chemii,

 • ćwiczenia laboratoryjne z fizyki,

 • warsztaty laboratoryjne z informatyki,

 • warsztaty z fotografii,

 • warsztaty z robotyki.

Możemy prowadzić te warsztaty dzięki ich sfinansowaniu przez sponsora, którym jest PKN ORLEN S.A.

Koordynator Projektu

Mariusz Portalski

Komunikat nr 3/2018

 Zarząd Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja nadaje tytuł sponsora PKN ORLEN S.A. w brzmieniu: ,,PKN ORLEN jest Sponsorem projektu edukacyjnego Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja, który polega na poprawie kształcenia młodzieży szkół płockich w kierunku nauk ścisłych’’.

Koordynator Projektu

Mariusz Portalski

 

Płock, 14.02.2018 r.

Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji Pozaformalnej im. Profesora Stanisława Portalskiego z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły

 

Komunikat nr 2/2018

 Drodzy Gimnazjaliści i Licealiści z klas II !

 

Rozpoczęliśmy właśnie rekrutację do zajęć warsztatowych, które będą prowadzone zgodnie z oczekiwaniami Waszymi i Waszych Kolegów wyrażonymi w traktującej o tym ankiecie. Rekrutacja prowadzona jest w szkołach płockich. Zajęcia w warsztatowych grupach dziesięcioosobowych prowadzone będą nieodpłatnie od marca br. Dopuszczamy jedynie możliwość wnoszenia wpisowego w wysokości 60,- zł (jednorazowo), o czym zdecydujemy po przeprowadzonej rekrutacji. Terminy dni tygodnia i godziny zajęć (2 godziny lekcyjne tygodniowo) ogłoszone zostaną po zakończeniu I etapu rekrutacji.

Zapraszamy do udziału w ciekawej i ważnej dla rozwoju Waszej osobowości inicjatywie.

 

Mariusz Portalski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja 

Urszula Gołębiewska, Dyrektor Centrum Kultury i Edukacji Pozaformalnej

 

Komunikat nr 1/2018

Zarządu Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja uprzejmie informujemy, że w dniu 3 stycznia 2018 r. Zarząd Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja powołał Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji Pozaformalnej im. Profesora Stanisława Portalskiego z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Płocku.

Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia powierzył obowiązki dyrektora Centrum Pani mgr Urszuli Gołębiewskiej, członkini Stowarzyszenia, która od początku powstania Stowarzyszenia aktywnie działała zwłaszcza w realizacji przedsięwzięć Młodzieżowej Akademii Gimnazjalistów.

Pani mgr Urszula Gołębiewska jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły, aktualnie uczy języka polskiego w Gimnazjum nr 8 w Płocku.

Aktualnie konstruowany jest program i harmonogram działań Centrum na semestr letni r.ak. 2017/2018. Szczególną uwagę chcemy zwrócić na potrzeby edukacyjne (pozaszkolne) młodzieży z gimnazjów, 7 klasy szkoły podstawowej (od nowego roku szkolnego także 8 klasy) i płockich liceów.

O uroczystym otwarciu Centrum zostaną Państwo powiadomieni.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia NiIE

 

Mariusz Portalski

Tel. 722 150 808

E-mail: mariusz.portalski@gmail.com

 

 

INFORMACJA

Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 15 marca 2018 r. wybrało nowy Zarząd Stowarzyszenia w składzie: 

 • dr Agnieszka Krzętowska – Prezes Zarządu,

 • mgr inż. Edward Czarnecki – Wiceprezes Zarządu,

 • dr inż. Mariola Nowacka – Sekretarz Zarządu,

 • mgr inż. Mariusz Portalski – Członek Zarządu,

 • mgr inż. Waldemar Sochocki – Członek Zarządu.

  Poprzedni Zarząd uzyskał pokwitowanie swojej działalności za kadencję 2014-2018.