Aktualności

__________________________________________________________________________________________________

Witamy bardzo serdecznie na stronie internetowej naszego Stowarzyszenia.

 Menu górne MAG przekierowuje na stronę Młodzieżowej Akademii Gimnazjalistów, natomiast menu UTW przekierowuje na stronę z informacjami dotyczącymi działalności  Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Trzecia Młodość" 

ZAPROSZENIE NA WYKŁAD

Zarząd Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja oraz Dyrektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Trzecia Młodość” współpracujących z Politechniką Warszawską Filią w Płocku zapraszają na wykład z dyskusją dr inż. Mariusza Sarniaka nt. „FOTOWOLTAIKA JAKO PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE ENERGII SŁONECZNEJ”, który odbędzie się w Auli Gmachu Mechaniki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przy ul. Jachowicza 2 w dniu 17 stycznia 2019 r. o godz. 17.00.

Temat wykładu nawiązuje do bieżącej ogólnokrajowej dyskusji w obszarze polityki energetycznej kraju i związanej z tym roli odnawialnych źródeł energii elektrycznej, w tym wykorzystania energii słonecznej czyli fotowoltaiki.

Wykład poprowadzi najbardziej kompetentny w tej dziedzinie nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku dr inż. Mariusz Sarniak, a w końcowej części spotkania krótkie wystąpienie nt. konstrukcji wsporczych do paneli fotowoltaicznych będzie miał dyplomant kierunku Mechanika i budowa maszyn Karol Golacik.

W ten sposób chcemy, wykorzystując zasoby intelektualne Politechniki Warszawskiej, przybliżyć zainteresowanym mieszkańcom Płocka praktyczne efekty prac badawczych prowadzonych w Uczelni.

Streszczenie wykładu:

Fotowoltaika jako stosunkowo nowa interdyscyplinarna dziedzina nauki i techniki, która zajmuje się konwersją energii promieniowania słonecznego bezpośrednio na energię elektryczną – zdefiniowanie zagadnienia i krótki rys historyczny. Początkowo ogniwa słoneczne były urządzeniami stosowanymi jedynie w kosmosie i ze względu na wysokie koszty produkcji nie były w powszechnym użytku. Zaprezentowane zostaną aspekty projektowania, przykładowa analiza produkcji energii i opłacalności w tego typu inwestycje. Omówiony będzie stan obecny technologii fotowoltaicznych i spodziewane perspektywy dalszego rozwoju na przykładzie różnych wariantów mikroinstalacji prosumenckich.

Wstęp jest wolny. Serdecznie zapraszamy

Zarząd Stowarzyszenia

Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja

 

 

ZAPROSZENIE NA WYKŁAD

Zarząd Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja zaprasza na wykład mgr inż. Mariusza Portalskiego nt. „Marzenia a rzeczywistość.Kompetencje absolwentów szkół płockich w obszarze dyscyplin ścisłychi przyrodniczych a potrzeby rozwoju gospodarczego subregionu płockiego”, który odbędzie się w Auli Gmachu Mechaniki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przy ul. Jachowicza 2 w dniu 24 stycznia 2019 r. o godz. 17.00.

Poruszone zostaną zagadnienia związane z wynikami maturzystów szkół płockich w kontekście tychże na Mazowszu i w Polsce na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

Słuchaczy zapraszamy do dyskusji.

Zarząd Stowarzyszenia

Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Szanowni Państwo!

Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji Pozaformalnej im. prof. Stanisława Portalskiego powołane przez Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja zaprasza młodzież klas VII i VIII oraz gimnazjum na zajęcia wykładowo-warsztatowe z zakresu przedmiotów ścisłych.

Celem proponowanych zajęć jest poszerzenie wiedzy z zakresu tych przedmiotów, a przede wszystkim zainteresowanie młodzieży kształceniem w kierunkach, w których szanse na zdobycie dobrej pracy oraz rozwój kariery zawodowej są bardzo duże. Są to przede wszystkim kierunki techniczne, inżynierskie, ale także medycyna i kierunki pokrewne. Od pewnego czasu obserwuje się na rynku pracy deficyt inżynierów różnych specjalności i deficyt ten będzie się pogłębiał. Dlatego wczesne ukierunkowanie młodzieży na przedmioty ścisłe da jej możliwość uzyskania zawodu gwarantującego dobrą pracę i rozwój kariery zawodowej.

W ramach działalności Centrum przewiduje się zajęcia dwojakiego rodzaju:

 • wykłady połączone z dyskusją – raz w miesiącu,

 • zajęcia warsztatowe – raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin lekcyjnych (łącznie 20 godzin).

W ramach zajęć warsztatowych przewidywane są:

 • zajęcia z zakresu filmu (zasady filmowania, montaż elektroniczny),

 • zajęcia z zakresu robotyki,

 • zajęcia z matematyki w zakresie przydatnym do egzaminów,

 • ćwiczenia laboratoryjne z fizyki.

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych nauczycieli, również akademickich w dobrze wyposażonych laboratoriach.

Miejsce i terminy odbywania zajęć zostaną podane po przyjęciu i analizie zgłoszeń. Zajęcia rozpoczną się w październiku.

Zajęcia są bezpłatne.

Deklaracje uczestnictwa dzieci w zajęciach można składać przez  pobranie załączonego druku i przesłanie go po wypełnieniu w formie skanu na adres edwczar@gmail.com.

 Prezes Stowarzyszenia NiIE

dr Agnieszka Krzętowska

 

Sukcesy uczniów Małachowianki w konkursach CERN i PAN

W ramach projektu „Płocka młodzież w konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich” prowadzonego przez Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja uczniowie Małachowianki wykonali następujące prace:

1. Do konkursu organizowanego przez Europejską Organizację Badań Jądrowych CERN w Genewie wykonano opracowanie pt. „Głęboko w lodzie” będące kontynuacją pracy z roku 2017. Opracowanie to znalazło się w gronie 30 prac najwyżej ocenionych spośród nadesłanych 180 z całego świata.

2. Do konkursu organizowanego przez Instytut Fizyki PAN i Narodowego Centrum Badań Jądrowych przygotowano opracowanie pt. „Badanie indukcji magnetycznej w wybranych obwodach elektrycznych”. Uczestnicy zespołu wzięli udział w rozgrywce finałowej.

3. Na 20 Międzynarodowym Sympozjum Oddziaływań Wysokich Energii Promieniowania Kosmicznego w Nagoya (Japonia), odbywającego się w dniach 21–25.05.2018 r. przedstawiono prezentację (poster) na temat promieniowania kosmicznego, bardzo dobrze przyjętą przez uczestników sympozjum, wybitnych naukowców z całego świata. Do końca wrześnie br. prezentacja ta ukaże się w materiałach sympozjum.

W pracach zespołów brali udział m. in.: Sebastian Deręgowski, Natalia Klucznik, Tomasz Pawlak, Mateusz Stupecki, Tomasz Tomaszewski i Jan Zwolan.

4. W maju 2018 r. ukazał się artykuł „The secret chambers in the Chephren pyramid” (Physics Education, Volume 53, Number 4, http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6552/aab85c) zawierający wyniki badań grupy uczniów Małachowianki z 2016 roku (obecnie już absolwentów) przedstawionych na konkursie CERN. Współautorami artykułu są: Bartosz Gutowski, Witold Jóźwiak, Kamila Komorowska, Kamil Krakowski, Ewa Pijus, Kamil Szymczak i Małgorzata Trojanowska.

Kierownikiem i opiekunem naukowym zespołów jest dr hab. Janusz Kempa, profesor Politechniki Warszawskiej.

Gratulujemy osiągnięć i zachęcamy uczniów do udziału w pracach zespołu w latach następnych.

 

Komunikat nr 4/2018

Informujemy słuchaczy projektu edukacyjnego Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Pozaformalnej im. Profesora Stanisława Portalskiego, że w ramach zajęć warsztatowych prowadzone są:

 • ćwiczenia laboratoryjne z chemii,

 • ćwiczenia laboratoryjne z fizyki,

 • warsztaty laboratoryjne z informatyki,

 • warsztaty z fotografii,

 • warsztaty z robotyki.

Możemy prowadzić te warsztaty dzięki ich sfinansowaniu przez sponsora, którym jest PKN ORLEN S.A.

Koordynator Projektu

Mariusz Portalski

Komunikat nr 3/2018

 Zarząd Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja nadaje tytuł sponsora PKN ORLEN S.A. w brzmieniu: ,,PKN ORLEN jest Sponsorem projektu edukacyjnego Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja, który polega na poprawie kształcenia młodzieży szkół płockich w kierunku nauk ścisłych’’.

Koordynator Projektu

Mariusz Portalski

 

Płock, 14.02.2018 r.

Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji Pozaformalnej im. Profesora Stanisława Portalskiego z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły

 

Komunikat nr 2/2018

 Drodzy Gimnazjaliści i Licealiści z klas II !

 

Rozpoczęliśmy właśnie rekrutację do zajęć warsztatowych, które będą prowadzone zgodnie z oczekiwaniami Waszymi i Waszych Kolegów wyrażonymi w traktującej o tym ankiecie. Rekrutacja prowadzona jest w szkołach płockich. Zajęcia w warsztatowych grupach dziesięcioosobowych prowadzone będą nieodpłatnie od marca br. Dopuszczamy jedynie możliwość wnoszenia wpisowego w wysokości 60,- zł (jednorazowo), o czym zdecydujemy po przeprowadzonej rekrutacji. Terminy dni tygodnia i godziny zajęć (2 godziny lekcyjne tygodniowo) ogłoszone zostaną po zakończeniu I etapu rekrutacji.

Zapraszamy do udziału w ciekawej i ważnej dla rozwoju Waszej osobowości inicjatywie.

 

Mariusz Portalski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja 

Urszula Gołębiewska, Dyrektor Centrum Kultury i Edukacji Pozaformalnej

 

Komunikat nr 1/2018

Zarządu Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja uprzejmie informujemy, że w dniu 3 stycznia 2018 r. Zarząd Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja powołał Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji Pozaformalnej im. Profesora Stanisława Portalskiego z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Płocku.

Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia powierzył obowiązki dyrektora Centrum Pani mgr Urszuli Gołębiewskiej, członkini Stowarzyszenia, która od początku powstania Stowarzyszenia aktywnie działała zwłaszcza w realizacji przedsięwzięć Młodzieżowej Akademii Gimnazjalistów.

Pani mgr Urszula Gołębiewska jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły, aktualnie uczy języka polskiego w Gimnazjum nr 8 w Płocku.

Aktualnie konstruowany jest program i harmonogram działań Centrum na semestr letni r.ak. 2017/2018. Szczególną uwagę chcemy zwrócić na potrzeby edukacyjne (pozaszkolne) młodzieży z gimnazjów, 7 klasy szkoły podstawowej (od nowego roku szkolnego także 8 klasy) i płockich liceów.

O uroczystym otwarciu Centrum zostaną Państwo powiadomieni.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia NiIE

 

Mariusz Portalski

Tel. 722 150 808

E-mail: mariusz.portalski@gmail.com

 

 

INFORMACJA

Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 15 marca 2018 r. wybrało nowy Zarząd Stowarzyszenia w składzie: 

 • dr Agnieszka Krzętowska – Prezes Zarządu,

 • mgr inż. Edward Czarnecki – Wiceprezes Zarządu,

 • dr inż. Mariola Nowacka – Sekretarz Zarządu,

 • mgr inż. Mariusz Portalski – Członek Zarządu,

 • mgr inż. Waldemar Sochocki – Członek Zarządu.

  Poprzedni Zarząd uzyskał pokwitowanie swojej działalności za kadencję 2014-2018.