O Stowarzyszeniu

Organizacja działa na rzecz wspierania edukacji ustawicznej poprzez realizację projektów uczenia się przez cale życie w przyjaznej formie.