Władze

O Stowarzyszeniu » Władze

 

Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

 

Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 18 czerwca 2021 r. dokonało zmian osobowych w składzie Zarządu Stowarzyszenia w kadencji 2018-2022:

 • dr Agnieszka Krzętowska – Prezes Zarządu,

 • dr Elżbieta Gąsiorowska – Sekretarz Zarządu,

 • dr Katarzyna Matczak – Członek Zarządu,
 • dr Andrzej Jagodziński – Członek Zarządu,

 • mgr Tomasz Piotr Ogieniewski – Członek Zarządu.

Notka biograficzna_Mariusz Portalski

Urodzony 30 listopada 1941 r. w Płocku. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku (matura 1959 r.) oraz Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej (dyplom 1967 r.).

Praca zawodowa:

Technikum Elektryczne w Płocku w latach 1967-1970 (pełnoetatowo) oraz w latach 1990-2002 (część etatu).

Politechnika Warszawska Filia w Płocku w latach 1970-2006 (pełnoetatowo) w latach 2006-2011 (część etatu). Tu w latach 1971-1984 pełnił obowiązki kierownika Ośrodka Telewizji Dydaktycznej eksperymentalnej jednostki powołanej przez Ministra Oświaty Szkolnictwa Wyższego w celu wdrażania techniki telewizyjnej do praktyki dydaktycznej szkół różnych szczebli, w tym szkół wyższych.

Ośrodek w 1974 r. zorganizował zdalny kurs urządzeń i układów półprzewodnikowych dla inżynierów elektryków z Kombinatu Petrochemicznego w Płocku, Zakładu Energetycznego w Płocku i Technikum Elektrycznego w Płocku. W latach 1975-77 w Ośrodku powstały pierwsze w kraju poza Telewizją Polską seryjne lekcje na kasetach video w systemie VCR z geometrii wykreślnej i rachunku prawdopodobieństwa kopiowane dla szkół, które posiadały magnetowidy.

W roku 1978 opracowano ekspertyzę dla Warszawskich Zakładów Telewizyjnych na temat użyteczności urządzeń telewizyjnych w kształceniu. W latach 1979-1981 stworzono obudowę dydaktyczną oraz multimedialne wyposażenie sali wykładowej dla potrzeb kursów prowadzonych przez Fabrykę Maszyn Żniwnych w Płocku w związku z wielkoseryjną produkcją kombajnów Bizon.

W latach 1981-2009 zajmował się pozyskiwaniem kandydatów na studia w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku. W 1985 r. był inicjatorem i głównym organizatorem pierwszych w Płocku studiów podyplomowych. Prowadził liczne badania naukowe z technologii kształcenia, polityki edukacyjnej, organizacji szkolnictwa wyższego oraz korelacji pomiędzy kształceniem w szkołach wyższych a potrzebami lokalnego rynku pracy.

W 2013 r. wraz z grupą członków założycieli założył Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja, które prowadzi Uniwersytet Trzeciego Wieku „Trzecia Młodość”, Młodzieżową Akademię Gimnazjalistów oraz Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji Pozaformalnej. Jest prezesem Zarządu Stowarzyszenia.

Pełnione funkcje:

 • Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja (w kadencji 2014-2018 prezes Zarządu),
 • Towarzystwo Naukowe Płockie – członkostwo od 1975 r., w latach 1999-2016 sekretarz Seminarium Doktoranckiego, w latach 2004-2017 wiceprezes Zarządu Sekcji Pedagogicznej,
 • członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej,
 • członek Polskiego Stowarzyszenia Filmu Naukowego (założyciel i Prezes Zarządu Oddziału Płockiego PSFN w latach 2004-2017),
 • członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego,
 • członek Związku Nauczycielstwa Polskiego od 1967 r. (w latach 1986-1994 członek władz krajowych),
 • w latach 1997-1999 członek Centralnego Ośrodka Kształcenia Nauczycieli w Krakowie,
 • od 2012 r. przedstawiciel pond 300 płockich organizacji pozarządowych w Okrągłym Stole ds. Edukacji powołanym przez Prezydenta Miasta Płocka.

Dorobek naukowy:

3 monografie, kilkadziesiąt referatów i artykułów w czasopismach i materiałach konferencyjnych, dwie ekspertyzy.

Żonaty, trzech synów absolwentów Politechniki Warszawskiej


mgr Agnieszka Olszewska - Asystent Zarządu

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

mgr inż. Wiktor Ząbkiewicz - Przewodniczący Komisji 

dr inż. Sławomir Kowalski

mgr Maciej Karczewski 

 

mgr Agnieszka Magierska – dyrektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Trzecia Młodość"

mgr Urszula Gołębiewska – dyrektor Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Pozaformalnej im. Profesora Stanisława Portalskiego

 

Rada Programowa

prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Rady

prof. dr hab. inż. Renata Walczak – Wiceprzewodnicząca Rady

dr Dorota Dądzik – Sekretarz Rady

prof. dr hab. inż. Barbara Pacewska

prof. dr hab. Ewa Wiśniewska

prof. dr inż. Andrzej Bukowski

dr Małgorzata Kamińska

dr Elżbieta Gąsiorowska

mgr inż. Ireneusz Szychowski