Strona Główna

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

„Trzecia Młodość”

 przy Stowarzyszeniu Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja

 

                                                                                                                                      

 

REKRUTACJA NA NOWY ROK AKADEMICKI 2019/2020

Szanowni Seniorzy – mieszkańcy Płocka i okolic !!!

Uniwersytet Trzeciego Wieku „Trzecia Młodość” prowadzony przez Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja wyróżniony w konkursie Prezydenta Miasta Płocka „Godni naśladowania” zaprasza do liczącego ponad 300 osób grona słuchaczy.

Oferujemy następujące zajęcia:

  • spotkania z ludźmi kultury, także po seansach teatralnych,
  • aerobik w basenie (Podolanka),
  • gimnastyka usprawniająca w sali,
  • zajęcia śpiewu chóralnego,
  • warsztaty teatralne,
  • warsztaty taneczne,
  • zajęcia i warsztaty plastyczne (rękodzieło),
  • turystyka – rajdy piesze i rowerowe,
  • wykłady z różnych dziedzin nauki,
  • nauka języka angielskiego.

Spotkania towarzyskie, wycieczki krajowe i zagraniczne, wieczorki taneczne, wyjazdy do teatrów, opery i operetki organizuje Samorząd Słuchaczy UTW. Większość zajęć prowadzimy w obiektach Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przy ul. Jachowicza 2. Wykładowcy to wysokowykwalifikowana kadra akademicka Politechniki Warszawskiej. Uczelnia jest naszym patronem i partnerem w przedsięwzięciach edukacyjnych i naukowych.

Szanowni Państwo! Prowadzimy rekrutację do UTW „Trzecia Młodość” na rok akademicki 2019/2020 od dnia 1 sierpnia do dnia 28 września br. Zapisy odbywać się będą drogą mailową na adres: stowarzyszenie.edukacja@gmail.com lub osobiście zgłaszając się do UTW w Gmachu Politechniki Warszawskiej przy ul. Jachowicza 2, pokój 3.

Osoby ubiegające się po raz pierwszy o przyjęcie w poczet słuchaczy UTW powinny złożyć deklarację i wnieść jednorazową opłatę 50,00 zł oraz opłatę semestralną 60,00 zł. Formularz zgłoszeniowy do pobrania w sekretariacie lub ze strony www.sniie.pl w zakładce UTW „Materiały do pobrania”. Dotychczasowi Słuchacze UTW dokonują zapisu poprzez wniesienie opłaty semestralnej 60,00 zł. Należy zadeklarować uczestnictwo w zajęciach wybranej grupy zajęciowej.

Dane do wpłat: Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja, ul. Jachowicza 2, 09-402 Płock, Bank PeKaO SA I Oddział w Płocku 95 1240 3174 1111 0010 5903 2662.

Szczegółowe informacje: www.sniie.pl; kontakt telefoniczny: Agnieszka Magierska – 509 272 553.

Biuro w miesiącu sierpniu br. będzie czynne w dniach: 2, 5, 7, 9, 12 w godz. 10.00-12.00.

Biuro od 1 września br. czynne jest w: poniedziałki, środy, piątki w godz.10.00-12.00 i poniedziałki, środy 16.00-18.00.

Zapraszamy: Agnieszka Krzętowska – Prezes SNiIE i Agnieszka Magierska – Dyrektor UTW.