Informacje bieżące - komunikaty

  Informacje o prowadzonych zajęciach (wraz z listami osób) są zamieszczone w zakładkach:

- "ZAJĘCIA_Kursy ćwiczeniowo-warsztatowe"

- "Wykłady grantowe" (w ramach przyznanych grantów)

 

JĘZYK_ANGIELSKI_KONTYNUACJA_LISTA_OTWARTA

GIMNASTYKA_ODPŁATNA_LISTA_OSÓB_ZAPISANYCH

AEROBIK_W_WODZIE_ODPŁATNE_LISTA_OSÓB_ZAPISANYCH

 

HARMONOGRAM_ZAJĘĆ_W_2020 ROKU

 

PROGRAM IMPREZ - SEMESTR LETNI 2019/2020

 

PLAN WYKŁADÓW W SEMESTRZE LETNIM 2019/2020

 

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z PANIĄ MARSZAŁEK SEJMU RP – KANDYDATKĄ NA PREZYDENTA RP

MAŁGORZATĄ KIDAWĄ-BŁOŃSKĄ

W dniu 17 lutego 2020 r. o godz. 11.00 w Centrum Aktywności Seniora w Płocku przy ul. Otolińskiej 6 odbędzie spotkanie z Panią Marszałek Sejmu RP – kandydatką na Prezydenta RP Małgorzatą Kidawą-Błońską, na które zapraszamy słuchaczy UTW „Trzecia Młodość”.

Spotkanie z Panią Marszałek Sejmu RP odbędzie się również w dniu 17 lutego 2020 r. o godz. 19.00 w siedzibie Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Płocku przy ul. Jakubowskiego 10.

 

WALENTYNKI - uwaga członkowie grupy tańca w kręgu!!

W dniu 14 lutego 2020 r. (piątek) o godz. 18.00 spotykamy się i tańczymy z okazji „Walentynek” w restauracji włoskiej „Sycyliano” przy ul. Otapa 5 w Płocku (osiedle Wyszogrodzka przed przejazdem kolejowym). Zapraszamy na wieczór Walentynkowy słuchaczy i sympatyków UTW „Trzecia Młodość” do wspólnego tańca w tej klimatycznej włoskiej restauracji.

 

WYJAZD DO TEATRU MUZYCZNEGO „ROMA”

Informujemy, że wyjazd do Teatru Muzycznego „ROMA” na musical „AIDA” w dniu 27 lutego 2020 /czwartek/ o godz. 15.30 z parkingu przy ul. Kobylińskiego za sklepem Biedronka.

 

DOKONANIE OPŁATY SEMESTRALNEJ!!

Do dnia 21 lutego 2020 r. słuchacze UTW „Trzecia Młodość” są zobowiązani są dokonać wpłatę za semestr letni 2019/2020 w wysokości 60,- zł na konto bankowe 95 1240 3174 1111 0010 5903 2662. Przypominamy, że wniesienie opłaty semestralnej jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach dla seniorów oraz korzystania z propozycji rozrywkowo-turystycznych samorządu słuchaczy.

Agnieszka Magierska

Grupy ćwiczeniowe są utworzone na podstawie wpłat bankowych i będą uzupełniane w zależności od wpłat.

 

WCZASY SARBINOWO !!

Samorząd Słuchaczy UTW „Trzecia Młodość” informuje, że do dnia 28 lutego 2020 r. osoby zapisane na wczasy do Sarbinowo należy dokonać przedpłatę w wysokości 300,- zł. Wpłaty będą przyjmowane w godz. 10.00 -12.00 w dniach pracy biura administracyjnego.

Jadwiga Włodarczyk  

UWAGA:

 • Harmonogram spotkań z lekarzami w toku ustalania.

 • Osoby, które chcą kontynuować zajęcia z informatyki powinny zgłosić swój udział do 20 lutego 2020 r.

 • Osoby, które chcą kontynuować naukę języka angielskiego dla początkujących (oraz osoby, które chcą się dołączyć) proszone są o potwierdzenie swego udziału w zajęciach do 20 lutego 2020 r.

  

OGŁOSZENIE – IMPREZY WYJAZDOWE!!!

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Janiny Czaplickiej w Płocku przy Pl. Dąbrowskiego 2 zaprasza słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Trzecia Młodość” do udziału w imprezach wyjazdowych w 2020 r. (szczegółowy harmonogram imprez umieszczony jest na tablicy ogłoszeń w Gmachu Politechnik przy ul. Jachowicza 2.) Przykładowe propozycje:

 1. WYJAZD DO TERM – UNIEJÓW w każdy 3-ci – wtorek miesiąca (terminy od 21.01.2020 r.– koszt wyjazdu ok. 73,- zł – organizator Ewa Pietrzak, tel.600 836 016.

 2. TURNUS REHABILITACYJNY - TRUSKAWIEC – Ukraina – pobyt w sanatorium w Truskawcu od 25 maja do 4 czerwca 2020 r. – cena 1599,- zł – organizator Izabella Pilewska, tel. 604 065 543, zaliczka – 200,- zł do 30 stycznia 2020 r.

 3. Wycieczka autokarowa 8 dni – KOWNO-TALLIN-PETERSBURG-PETERHOF-RYGA-GÓRA KRZYŻY-KEJDANY – 24 czerwca - 1 lipca br. cena 2820,- zł – organizator Ewa Pietrzak, tel.600 836 016 – zaliczka 200,- zł do 30 stycznia br.

 4. Wycieczka Samolotowa PARYŻ – 5 dni – od 7 do11 września 2020 r. – cena wycieczki ok. 2600,- zł – organizator Ewa Pietrzak tel. 600 836 016 – zaliczka 400,- zł do 15 marca 2020 r.

 5. Wycieczka samolotowa do Londynu – 4dni od 31 marca do 3 kwietnia 2020 r., cena wycieczki ok. 2500,- zł – organizator Irena Obrębska, Ewa Pietrzak, tel. 600 836 016 – zaliczka 400,- zł

  

WCZASY W SARBINOWIE

Samorząd Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Trzecia Młodość” organizuje wczasy letnie w Sarbinowie w okresie od 4 do 17 maja 2020 r. Cena pobytu na wczasach wynosi 1350,- zł /osoby. W cenie: 3 posiłki – śniadanie, obiad, kolacja /stół szwedzki/, dwa wieczorki i dwa spotkania przy ognisku oraz dwa zabiegi + gimnastyka. Zorganizowany zostanie dowóz autokarem – dodatkowa opłata. Osoby zainteresowane letnim wypoczynkiem powinny  zapisać się do dnia 30 stycznia 2020 r. Kontakt telefoniczny 604 580 552 Jadwiga Włodarczyk.

 

WYJAZD DO TEATRU MUZYCZNEGO ROMA

Samorząd Słuchaczy UTW „Trzecia Młodość” organizuje w dniu 27 lutego 2020 r. (czwartek) wyjazd do Teatru Muzycznego ROMA w Warszawie na musical „AIDA” skomponowany przez legendę muzyki pop Eltona Johna do słów Tima Rice´a autora tekstów do licznych musicali. Musical po premierze na Broadwayu w 2000 r. pokazywany był na całym świecie. Polska premiera w teatrze Muzycznym Roma odbyła się w październiku 2019 r. Cena 130,- zł (bilet + przejazd). Zapisy i wpłaty na musical przyjmowane są do dnia 23 stycznia 2020 r. w dniach i godzinach pracy biura administracyjnego.

Zapraszamy

Jadwiga Włodarczyk, tel.604 580 552

 

 BEZPŁATNE ZAJĘCIA ĆWICZENIOWO-WARSZTATOWE PLASTYKA-RĘKODZIEŁO

Od dnia 14 stycznia 2020 r. rozpoczynamy bezpłatne zajęcia ćwiczeniowo-warsztatowe Plastyka-Rękodzieło pod kierunkiem mgr Barbary Grządkowskiej. Zajęcia będą się odbywały we wtorki w godz. 10.30-12.00 wg ustalonego harmonogramu w gmachu Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przy ul. Jachowicza 2. Prosimy osoby zainteresowane o dokonanie zapisu na ww. zajęcia do dnia 13 stycznia 2020 r.

Harmonogram:

Styczeń: 14, 21, 28

Luty: 4, 11, 18

Marzec: 3, 10, 17, 31

  

 

WIELKIE BRAWA DLA SŁUCHACZY NASZEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU „TRZECIA MŁODOŚĆ”!!!

W dniu 5 października 2019 r. podczas Płockich Targów Rodziny w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów w Płocku, przy ul. Jakubowskiego 10 odbył się konkurs „SENIORIADA 2019”, którego organizatorami byli Prezydent Miasta Płocka i Płocka Rada Seniorów.

Celem konkursu była prezentacja dorobku amatorskich zespołów artystycznych oraz stworzenie amatorskim zespołom seniorów możliwości konfrontacji ich twórczości artystycznej.

W „SENIORIADZIE 2019” udział wzięły zespoły, chóry i kabarety prowadzone przez organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Płocka, kluby seniora działające przy spółdzielniach mieszkaniowych z terenu miasta Płocka, instytucje publiczne działające na terenie miasta Płocka.

Seniorzy naszego Uniwersytetu wystartowali w 3 kategoriach konkursowych: zespoły wokalne, instrumentalne, wokalno-instrumentalne, chóry, zespoły taneczne, kabarety.

Z ogromną radością i wielką satysfakcją informuję, że w kategorii zespoły taneczne zdobyliśmy II miejsce, w kategorii chór III miejsce i w kategorii kabaret III miejsce.

Gratuluję sukcesów – Agnieszka  Magierska

 

W sprawach imprez kulturalno-rozrywkowych należy zgłaszać się do Przewodniczącej Samorządu Słuchaczy UTW Jadwigi Włodarczyk – tel. 604 580 552.

 

OBOWIĄZEK OPŁATY SEMESTRALNEJ

Przypominamy słuchaczom UTW „Trzecia Młodość ”o obowiązku dokonania opłaty semestralnej za semestr zimowy 2019/2020.

Proponowane zajęcia i imprezy w semestrze zimowym 2019/20 przewidziane są dla seniorów, którzy są słuchaczami UTW oraz dokonali opłatę semestralną.

  

 

  SENIORSKI JUBILEUSZ

 

    

Szanowni Państwo!

Sympatycy UTW będą mogli brać udział w niektórych imprezach tylko w przypadku, gdy osoba zapraszająca jest członkiem UTW i dokonała opłatę semestralną.

 

Członkowie Samorządu UTW:

 1. Jadwiga Włodarczyk – przewodnicząca Samorządu UTW,

 2. Roman Szymański – wiceprzewodniczący Samorządu UTW,

 3. Teresa Krepska – sekretarz,

 4. Bożenna Ablewska – skarbnik,

 5. Tadeusz Gawski – członek /obsługa techniczna/,

 6. Barbara Grządkowska – członek /kultura, oświata, rozrywka/,

 7. Tomasz Kołeczek – członek /obsługa techniczna/,

 8. Mirosława Nagórko – członek /kultura/,

 9. Władysław Potempa – członek /wycieczki, turystyka krajowa i zagraniczna/,

 10. Barbara Sawicka – członek /sprawy organizacyjne dot. chóru/.

 

Postanowiono, że w grupach zajęciowo-ćwiczeniowych zostaną powołani starostowie, którzy będą uczestniczyć w posiedzeniach Samorządu jako przedstawiciele seniorów oraz będą odpowiedzialni za organizację zajęć w grupach.

 

UWAGA: Szczegóły o zorgazniowanych wykładach  w zakładce "Wykłady".

    UWAGA!

Słuchacze UTW, którzy wnieśli opłatę za nowy semestr proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu z identyfikatorami w celu potwierdzenia wpłat w dniach i godzinach urzędowania biura. Jest to warunek konieczny, gdyż potwierdzony identyfikator daje uprawnienie do uczestnictwa we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych przez UTW.

 /Identyfikatory będą sprawdzane/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

NazwaRozmiarData
icoAEROBIK_W_WODZIE[1].pdf263.04 KB2018-10-04 08:40
icoAEROBIK_W_WODZIE_lista.pdf113.93 KB2019-10-08 14:17
icoAEROBIK_W_WODZIE_odplatny.pdf184.05 KB2019-01-03 07:32
icoAEROBIK_W_WODZIE_odplatny[1].pdf183.63 KB2019-01-24 07:27
icoAEROBIK_Wodzie_lista_odplatne.pdf66.56 KB2019-12-04 14:16
icoAEROBIK_Wodzie_lista_odplatne[1].pdf69.54 KB2019-12-13 12:25
icoAerobik_basen[1].pdf121.78 KB2019-03-04 10:21
icoAngielski_kontynuacja[3].pdf133.76 KB2019-10-29 08:06
icoAngielski_poczatkujacy[2].pdf141.37 KB2019-10-24 07:49
icoBarcelona.pdf37.49 KB2019-02-12 07:17
icoFilm.pdf193.87 KB2018-10-19 08:00
icoGimnastyka_odplatna.pdf356.00 KB2018-12-06 08:15
icoGimnastyka_odplatna[1].pdf356.48 KB2018-12-10 11:39
icoGimnastyka_odplatna[2].pdf121.03 KB2019-05-23 07:39
icoGimnastyka_projekt[1].pdf135.24 KB2019-03-04 10:37
icoGimnastyka_projekt[2].pdf135.26 KB2019-03-05 07:20
icoHARMONOGRAM_ZAJEC_W_2020_r.pdf112.10 KB2020-01-07 10:40
icoHARMONOGRAM_ZAJEC_W_2020_r[1].pdf111.91 KB2020-01-07 10:45
icoHARMONOGRAM_ZAJEC_W_2020_r[2].pdf111.96 KB2020-01-10 13:01
icoHARMONOGRAM_zajec_2020.pdf135.86 KB2020-01-30 09:14
icoInformatyka[2].pdf151.58 KB2019-10-23 13:00
icoInformatyka[3].pdf151.47 KB2019-12-05 12:39
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe.pdf205.14 KB2018-09-24 17:40
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[10].pdf311.43 KB2018-10-18 08:36
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[12].pdf313.06 KB2018-11-22 10:08
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[13].pdf313.54 KB2018-11-23 08:45
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[14].pdf212.57 KB2019-02-26 08:28
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[16].pdf171.29 KB2019-10-03 08:45
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[17].pdf178.17 KB2019-10-04 08:41
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[18].pdf195.92 KB2019-10-11 10:10
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[19].pdf202.40 KB2019-10-24 07:40
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[20].pdf204.39 KB2019-11-07 10:33
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[21].pdf204.11 KB2019-11-19 09:31
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[22].pdf208.28 KB2019-12-04 14:29
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[2].pdf227.62 KB2018-09-27 10:04
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[3].pdf228.16 KB2018-10-01 10:26
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[4].pdf227.70 KB2018-10-02 08:27
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[5].pdf304.94 KB2018-10-04 07:05
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[6].pdf305.00 KB2018-10-08 07:05
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[7].pdf304.94 KB2018-10-11 07:47
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[8].pdf307.12 KB2018-10-11 11:34
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[9].pdf307.13 KB2018-10-12 10:59
icoKomputery.pdf279.32 KB2018-10-25 08:39
icoMira_Ziminska.pdf245.06 KB2018-12-17 14:36
icoMoniuszko_zaproszenie.pdf186.92 KB2019-05-07 07:26
icoMoniuszko_zaproszenie[1].pdf193.71 KB2019-05-14 15:21
icoNiemiecki_poczatkujacy.pdf114.30 KB2019-10-10 09:50
icoPlan_wykladow.pdf68.81 KB2020-02-13 11:17
icoPlastyczne_warsztaty[1].pdf138.87 KB2018-10-04 08:48
icoPlastyczne_warsztaty[2].pdf140.72 KB2018-10-09 07:26
icoPoznan.pdf43.45 KB2019-02-12 07:17
icoProgram_imprez.pdf187.11 KB2019-02-11 07:48
icoProgram_imprez[1].pdf137.67 KB2019-02-14 07:18
icoProgram_imprez[2].pdf137.70 KB2019-03-04 09:54
icoProgram_imprez[3].pdf136.04 KB2019-03-14 10:09
icoProgram_imprez[4].pdf134.70 KB2019-03-22 09:57
icoProgram_imprez[5].pdf147.84 KB2019-09-17 10:06
icoProgram_imprez[6].pdf127.51 KB2020-01-21 07:44
icoProgram_imprez[7].pdf127.15 KB2020-01-23 07:55
icoProgram_imprez_sem.zimowy.pdf197.39 KB2018-10-23 07:14
icoSPACERY_I_RAJDY_ROWEROWE_Program.pdf89.56 KB2019-03-26 12:11
icoSeminarium_pedagogiczne_X_2019.pdf205.94 KB2019-10-29 07:50
icoSeniorski_Jubileusz_(003).pdf108.02 KB2019-05-05 11:34
icoTaniec_nieodplatnie.pdf147.38 KB2019-06-03 14:50
icoTeatr_warsztaty.pdf198.04 KB2018-10-23 07:11
icoTeatr_warsztaty[1].pdf256.42 KB2019-01-24 07:25
icoTurystyka.pdf133.88 KB2019-10-10 09:58
icoTurystyka[1].pdf139.94 KB2019-10-15 11:20
icoWYKLADY.pdf449.55 KB2018-09-24 12:48
icoWYKLADY[1].pdf449.55 KB2018-09-24 12:50
icoWYKLADY[2].pdf449.55 KB2018-09-24 12:52
icoWYKLADY[3].pdf65.37 KB2018-09-27 08:18
icoWYKLADY[4].pdf66.17 KB2019-01-10 13:47
icoWYKLADY[5].pdf115.61 KB2019-02-14 07:24
icoWYKLADY[6].pdf112.52 KB2019-03-05 07:43
icoWYKLADY[7].pdf112.31 KB2019-03-07 10:36
icoZaproszenie_ARS_na_lato.pdf599.34 KB2019-07-03 07:22
icoZaproszenie_Sarniak_fotowoltaika_wyklad.pdf185.50 KB2019-01-04 14:22
icoZaproszenie_Sarniak_fotowoltaika_wyklad[1].pdf195.70 KB2019-01-15 07:54
icoZaproszenie_na_prezentacje_grant_Aktywny_Senior.pdf82.45 KB2019-03-13 07:04
icowyklady.pdf147.49 KB2019-09-05 11:56
icozaproszenie_kroj.pdf393.94 KB2019-09-13 09:51