Informacje bieżące - komunikaty

Informacje o prowadzonych zajęciach (wraz z listami osób) są zamieszczone w zakładkach:

- "ZAJĘCIA_Kursy ćwiczeniowo-warsztatowe"

- "Wykłady grantowe" (w ramach przyznanych grantów)

 

WYKŁADY W SEM. ZIMOWYM 2019/2020

 

KURSY ĆWICZENIOWO-WARSZTATOWE - SEMESTR ZIMOWY 2019/2020

 PROGRAM IMPREZ - SEMESTR ZIMOWY 2019/2020

 GIMNASTYKA_LISTA_OSÓB_ZAPISANYCH

AEROBIK_W_WODZIE_LISTA_OSÓB_ZAPISANYCH

JĘZYK_ANGIELSKI_KONTYNUACJA_LISTA_OTWARTA

JĘZYK_ANGIELSKI_DLA_POCZĄTKUJĄCYCH_LISTA_OTWARTA

JĘZYK_NIEMIECKI_DLA_POCZĄTKUJĄCYCH_LISTA_OTWARTA

 INFORMATYKA_DLA_POCZĄTKUJĄCYCH_LISTA_OTWARTA

TANIEC_LISTA_OSÓB_ZAPISANYCH

TEATR_LISTA_OTWARTA

TURYSTYKA_LISTA_OTWARTA

Grupy ćwiczeniowe są utworzone na podstawie wpłat bankowych i będą uzupełniane w zależności od wpłat.

 

ZAJĘCIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Z uwagi na zbyt małą liczbę zgłoszonych osób zajęcia z języka niemieckiego nie będą prowadzone.

 

ZAPROSZENIE NA RAJD PIESZY

W dniu 16 listopada 2019 r. /sobota/ sekcja turystyczna organizuje Rajd Pieszy dla Seniorów – członków sekcji oraz miłośników wspólnych spacerów  w terenie. Uczestnicy rajdu spotykają się w autobusie MPK nr 7, który wyrusza z ul. Przemysłowej o godz. 9.14 i jedzie trasą m.in.: Orlen Arena, ul. Jachowicza – Młyn, Kwiatka, Pl. Obrońców Warszawy, Gradowskiego, Z00 i jadą z przewodnikiem do przystanku końcowego Górki a następnie wyruszamy na szlak turystyczny ok. 7 km zakończony ogniskiem. Informujemy, że wpisowe na rajd wynosi 5,00 zł – wpłata w dniu rajdu (wysokość może ulec zmianie w zależności od liczby uczestników). Wskazany strój sportowy i wygodne obuwie, prowiant ogniskowy i napoje(zimne lub gorące). Powrót do Płocka ok. godz. 15.00.

Organizatorzy

Samorząd Słuchaczy UTW

Władysław Potempa tel.506 196 288

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU „ZDROWIE NAJWAŻNIEJSZE (NIEODPŁATNE)

Dr Andrzej Bielski – reumatolog

Listopad: 13 godz. 17.00

Grudzień: 2, 9 godz. 17.00

Dr Joanna Obrębska – neurolog

Listopad: 21, 28 godz. 15.00

Grudzień: 12 godz. 15.00

Dr Eryk Pawlik – laryngolog

Listopad: 12, 19, 26 godz. 9.00

Dr Tomasz Gliński – anestezjolog

Listopad: 13 godz. 12.00

Dalsze terminy z anestezjologiem do uzgodnienia

  

SPOTKANIA Z LEKARZAMI

Informujemy, że w ramach projektu „Zdrowie najważniejsze” w miesiącach listopad-grudzień 2019 r. będą prowadzone spotkania z lekarzami następujących specjalności: laryngolog, neurolog, anestezjolog i reumatolog. Odbędą się po 3 spotkania 1,5 godzinne z każdym lekarzem. Prosimy o zapisy do 10 listopada w czasie urzędowania biura (po 1 listopada).

 

 

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

Zapraszamy na warsztaty pn: ”Zarządzanie emocjami w relacjach z innymi , czyli jak zadbać o jakość życia„, które poprowadzi Pani Grażyna Białopiotrowicz w dniu 21 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 17.00 w auli Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przy ul. Jachowicza 2. Organizatorem warsztatów jest Urząd Miasta Płocka. Serdecznie zapraszamy słuchaczy i sympatyków Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Trzecia Młodość”.

 

Zaproszenie na Seminarium Pedagogiczne

Zapraszamy na Seminarium Pedagogiczne pt. „Edukacja matematyczna i przyrodnicza w szkole – szanse i zagrożenia”. Seminarium odbędzie się 15 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku al. Kilińskiego 12, budynek A.

Zaproszenie

 

JĘZYK ANGIELSKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Od dnia 6 listopada 2019 r. rozpoczynamy odpłatną naukę języka angielskiego dla początkujących. Zajęcia odbywać się będą w środy w godz. 12.30–14.00 w Gmachu Mechaniki przy ul. Jachowicza 2 w sala 57. Odpłatność za 20 godzin zajęć – 200,- zł

Harmonogram zajęć:

Listopad: 6, 13, 20, 27

Grudzień: 4, 11, 18

Styczeń: 8, 15, 22

Osoby zapisane na zajęcia proszone są o dokonanie wpłaty w wysokości 200,- zł do dnia 31.10.2019 r. na konto Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja w Płocku z dopiskiem „angielski dla początkujących”. Bank PeKaO SA I Oddział w Płocku 95 1240 3174 1111 0010 5903 2662.

 

ODPŁATNOŚĆ ZA ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KONTYNUUJĄCYCH

Odpłatność za zajęcia z języka angielskiego dla kontynuujących naukę wynosi 200,- zł. Osoby zapisane na zajęcia proszone są o dokonanie wpłaty w wysokości 200,- zł do dnia 31.10.2019 r. na konto Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja w Płocku z dopiskiem „angielski kontynuacja”. Bank PeKaO SA I Oddział w Płocku 95 1240 3174 1111 0010 5903 2662.

 

ZAJĘCIA WARSZTATOWO-ĆWICZENIOWE INFORMATYKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Od dnia 6 listopada 2019 r. rozpoczynamy odpłatne zajęcia z informatyki, które odbywać się będą w środy w godz. 16.00–17.30 w siedzibie Płockiego Uniwersytetu Ludowego przy ul. 3 Maja 18, pokój nr 12 (parter). Odpłatność za 20 godzin zajęć – 150,- zł

Harmonogram zajęć:

listopad: 6, 13, 20, 27

grudzień: 4, 11, 18

styczeń: 8, 15, 22

Osoby zapisane na zajęcia proszone są o dokonania wpłaty kwoty 150,- zł do dnia 31.10.2019 r. na konto Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja w Płocku z dopiskiem „informatyka” Bank PeKaO SA I oddział w Płocku 95 1240 3174 1111 0010 5903 2662

 

 

WIELKIE BRAWA DLA SŁUCHACZY NASZEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU „TRZECIA MŁODOŚĆ”!!!

W dniu 5 października 2019 r. podczas Płockich Targów Rodziny w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów w Płocku, przy ul. Jakubowskiego 10 odbył się konkurs „SENIORIADA 2019”, którego organizatorami byli Prezydent Miasta Płocka i Płocka Rada Seniorów.

Celem konkursu była prezentacja dorobku amatorskich zespołów artystycznych oraz stworzenie amatorskim zespołom seniorów możliwości konfrontacji ich twórczości artystycznej.

W „SENIORIADZIE 2019” udział wzięły zespoły, chóry i kabarety prowadzone przez organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Płocka, kluby seniora działające przy spółdzielniach mieszkaniowych z terenu miasta Płocka, instytucje publiczne działające na terenie miasta Płocka.

Seniorzy naszego Uniwersytetu wystartowali w 3 kategoriach konkursowych: zespoły wokalne, instrumentalne, wokalno-instrumentalne, chóry, zespoły taneczne, kabarety.

Z ogromną radością i wielką satysfakcją informuję, że w kategorii zespoły taneczne zdobyliśmy II miejsce, w kategorii chór III miejsce i w kategorii kabaret III miejsce.

Gratuluję sukcesów – Agnieszka  Magierska

 

Zajęcia z języka angielskiego dla grupy kontynuującej

Zajęcia z języka angielskiego dla grupy kontynuującej rozpoczynają się 29 października br. (wtorek) o godz. 15.00 (powyżej lista i dalsze terminy spotkań)

   

W sprawach imprez kulturalno-rozrywkowych należy zgłaszać się do Przewodniczącej Samorządu Słuchaczy UTW Jadwigi Włodarczyk – tel. 604 580 552.

    

ZAPISY NA ZAJĘCIA

Trwają zapisy na gimnastykę, aerobik wodny, taniec w kręgu (ilość miejsc ograniczona) chór i teatr.

Zamierzamy otworzyć kursy z języków angielskiego i niemieckiego dla początkujących pod warunkiem, że zbierze się grupa min. 12 osób.

Również zamierzamy uruchomić kurs komputerowy pod warunkiem zebrania min. 12 osób.

Prosimy o wstępne zapisy.

Udział swój w ww. kursach proszę zgłaszać osobiście (nie telefonicznie!!) w wyznaczonych dniach i godzinach funkcjonowania sekretariatu biura UTW.

 

OBOWIĄZEK OPŁATY SEMESTRALNEJ

Przypominamy słuchaczom UTW „Trzecia Młodość ”o obowiązku dokonania opłaty semestralnej za semestr zimowy 2019/2020.

Proponowane zajęcia i imprezy w semestrze zimowym 2019/20 przewidziane są dla seniorów, którzy są słuchaczami UTW oraz dokonali opłatę semestralną.

  

 

  SENIORSKI JUBILEUSZ

 

    

Szanowni Państwo!

Sympatycy UTW będą mogli brać udział w niektórych imprezach tylko w przypadku, gdy osoba zapraszająca jest członkiem UTW i dokonała opłatę semestralną.

 

Członkowie Samorządu UTW:

  1. Jadwiga Włodarczyk – przewodnicząca Samorządu UTW,

  2. Roman Szymański – wiceprzewodniczący Samorządu UTW,

  3. Teresa Krepska – sekretarz,

  4. Bożenna Ablewska – skarbnik,

  5. Tadeusz Gawski – członek /obsługa techniczna/,

  6. Barbara Grządkowska – członek /kultura, oświata, rozrywka/,

  7. Tomasz Kołeczek – członek /obsługa techniczna/,

  8. Mirosława Nagórko – członek /kultura/,

  9. Władysław Potempa – członek /wycieczki, turystyka krajowa i zagraniczna/,

  10. Barbara Sawicka – członek /sprawy organizacyjne dot. chóru/.

 

Postanowiono, że w grupach zajęciowo-ćwiczeniowych zostaną powołani starostowie, którzy będą uczestniczyć w posiedzeniach Samorządu jako przedstawiciele seniorów oraz będą odpowiedzialni za organizację zajęć w grupach.

 

UWAGA: Szczegóły o zorgazniowanych wykładach  w zakładce "Wykłady".

    UWAGA!

Słuchacze UTW, którzy wnieśli opłatę za nowy semestr proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu z identyfikatorami w celu potwierdzenia wpłat w dniach i godzinach urzędowania biura. Jest to warunek konieczny, gdyż potwierdzony identyfikator daje uprawnienie do uczestnictwa we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych przez UTW.

 /Identyfikatory będą sprawdzane/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

NazwaRozmiarData
icoAEROBIK_W_WODZIE[1].pdf263.04 KB2018-10-04 08:40
icoAEROBIK_W_WODZIE_lista.pdf113.93 KB2019-10-08 14:17
icoAEROBIK_W_WODZIE_odplatny.pdf184.05 KB2019-01-03 07:32
icoAEROBIK_W_WODZIE_odplatny[1].pdf183.63 KB2019-01-24 07:27
icoAerobik_basen[1].pdf121.78 KB2019-03-04 10:21
icoAngielski_kontynuacja[3].pdf133.76 KB2019-10-29 08:06
icoAngielski_poczatkujacy[2].pdf141.37 KB2019-10-24 07:49
icoBarcelona.pdf37.49 KB2019-02-12 07:17
icoFilm.pdf193.87 KB2018-10-19 08:00
icoGimnastyka_odplatna.pdf356.00 KB2018-12-06 08:15
icoGimnastyka_odplatna[1].pdf356.48 KB2018-12-10 11:39
icoGimnastyka_odplatna[2].pdf121.03 KB2019-05-23 07:39
icoGimnastyka_projekt[1].pdf135.24 KB2019-03-04 10:37
icoGimnastyka_projekt[2].pdf135.26 KB2019-03-05 07:20
icoInformatyka[2].pdf151.58 KB2019-10-23 13:00
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe.pdf205.14 KB2018-09-24 17:40
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[10].pdf311.43 KB2018-10-18 08:36
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[12].pdf313.06 KB2018-11-22 10:08
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[13].pdf313.54 KB2018-11-23 08:45
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[14].pdf212.57 KB2019-02-26 08:28
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[16].pdf171.29 KB2019-10-03 08:45
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[17].pdf178.17 KB2019-10-04 08:41
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[18].pdf195.92 KB2019-10-11 10:10
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[19].pdf202.40 KB2019-10-24 07:40
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[20].pdf204.39 KB2019-11-07 10:33
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[2].pdf227.62 KB2018-09-27 10:04
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[3].pdf228.16 KB2018-10-01 10:26
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[4].pdf227.70 KB2018-10-02 08:27
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[5].pdf304.94 KB2018-10-04 07:05
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[6].pdf305.00 KB2018-10-08 07:05
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[7].pdf304.94 KB2018-10-11 07:47
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[8].pdf307.12 KB2018-10-11 11:34
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[9].pdf307.13 KB2018-10-12 10:59
icoKomputery.pdf279.32 KB2018-10-25 08:39
icoMira_Ziminska.pdf245.06 KB2018-12-17 14:36
icoMoniuszko_zaproszenie.pdf186.92 KB2019-05-07 07:26
icoMoniuszko_zaproszenie[1].pdf193.71 KB2019-05-14 15:21
icoNiemiecki_poczatkujacy.pdf114.30 KB2019-10-10 09:50
icoPlastyczne_warsztaty[1].pdf138.87 KB2018-10-04 08:48
icoPlastyczne_warsztaty[2].pdf140.72 KB2018-10-09 07:26
icoPoznan.pdf43.45 KB2019-02-12 07:17
icoProgram_imprez.pdf187.11 KB2019-02-11 07:48
icoProgram_imprez[1].pdf137.67 KB2019-02-14 07:18
icoProgram_imprez[2].pdf137.70 KB2019-03-04 09:54
icoProgram_imprez[3].pdf136.04 KB2019-03-14 10:09
icoProgram_imprez[4].pdf134.70 KB2019-03-22 09:57
icoProgram_imprez[5].pdf147.84 KB2019-09-17 10:06
icoProgram_imprez_sem.zimowy.pdf197.39 KB2018-10-23 07:14
icoSPACERY_I_RAJDY_ROWEROWE_Program.pdf89.56 KB2019-03-26 12:11
icoSeminarium_pedagogiczne_X_2019.pdf205.94 KB2019-10-29 07:50
icoSeniorski_Jubileusz_(003).pdf108.02 KB2019-05-05 11:34
icoTaniec_nieodplatnie.pdf147.38 KB2019-06-03 14:50
icoTeatr_warsztaty.pdf198.04 KB2018-10-23 07:11
icoTeatr_warsztaty[1].pdf256.42 KB2019-01-24 07:25
icoTurystyka.pdf133.88 KB2019-10-10 09:58
icoTurystyka[1].pdf139.94 KB2019-10-15 11:20
icoWYKLADY.pdf449.55 KB2018-09-24 12:48
icoWYKLADY[1].pdf449.55 KB2018-09-24 12:50
icoWYKLADY[2].pdf449.55 KB2018-09-24 12:52
icoWYKLADY[3].pdf65.37 KB2018-09-27 08:18
icoWYKLADY[4].pdf66.17 KB2019-01-10 13:47
icoWYKLADY[5].pdf115.61 KB2019-02-14 07:24
icoWYKLADY[6].pdf112.52 KB2019-03-05 07:43
icoWYKLADY[7].pdf112.31 KB2019-03-07 10:36
icoZaproszenie_ARS_na_lato.pdf599.34 KB2019-07-03 07:22
icoZaproszenie_Sarniak_fotowoltaika_wyklad.pdf185.50 KB2019-01-04 14:22
icoZaproszenie_Sarniak_fotowoltaika_wyklad[1].pdf195.70 KB2019-01-15 07:54
icoZaproszenie_na_prezentacje_grant_Aktywny_Senior.pdf82.45 KB2019-03-13 07:04
icowyklady.pdf147.49 KB2019-09-05 11:56
icozaproszenie_kroj.pdf393.94 KB2019-09-13 09:51