Informacje bieżące - komunikaty

  Informacje o prowadzonych zajęciach (wraz z listami osób) są zamieszczone w zakładkach:

- "ZAJĘCIA_Kursy ćwiczeniowo-warsztatowe"

- "Wykłady grantowe" (w ramach przyznanych grantów)

 

WYKŁADY W SEM. ZIMOWYM 2019/2020

 

KURSY ĆWICZENIOWO-WARSZTATOWE - SEMESTR ZIMOWY 2019/2020

 PROGRAM IMPREZ - SEMESTR ZIMOWY 2019/2020

JĘZYK_ANGIELSKI_KONTYNUACJA_LISTA_OTWARTA

JĘZYK_ANGIELSKI_DLA_POCZĄTKUJĄCYCH_LISTA_OTWARTA

 INFORMATYKA_DLA_POCZĄTKUJĄCYCH_LISTA_OTWARTA

TANIEC_LISTA_OSÓB_ZAPISANYCH

TEATR_LISTA_OTWARTA

TURYSTYKA_LISTA_OTWARTA

 

GIMNASTYKA_ODPŁATNA_LISTA_OSÓB_ZAPISANYCH

AEROBIK_W_WODZIE_ODPŁATNE_LISTA_OSÓB_ZAPISANYCH

HARMONOGRAM_ZAJĘĆ_W_2020 ROKU

Grupy ćwiczeniowe są utworzone na podstawie wpłat bankowych i będą uzupełniane w zależności od wpłat.

 

ZAPROSZENIE NA BAL KARNAWAŁOWY

Samorząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Trzecia Młodość” zaprasza słuchaczy UTW oraz sympatyków Uniwersytetu na bal karnawałowy w dniu 8 lutego 2020 r. w Hotelu „Starzyński” w Płocku przy ul. Piekarskiej 1. Cena 75,- zł/osobę dla członków UTW, a 85,- zł/osobę dla sympatyków UTW. Zapisy i wpłaty przyjmowane są do dnia 3 lutego 2020 r. w dniach i godzinach pracy biura administracyjnego. Kontakt telefoniczny: 604 580 552 Jadwiga Włodarczyk.

 

WCZASY W SARBINOWIE

Samorząd Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Trzecia Młodość” organizuje wczasy letnie w Sarbinowie w okresie od 4 do 17 maja 2020 r. Cena pobytu na wczasach wynosi 1350,- zł /osoby. W cenie: 3 posiłki – śniadanie, obiad, kolacja /stół szwedzki/, dwa wieczorki i dwa spotkania przy ognisku oraz dwa zabiegi + gimnastyka. Zorganizowany zostanie dowóz autokarem – dodatkowa opłata. Osoby zainteresowane letnim wypoczynkiem powinny  zapisać się do dnia 30 stycznia 2020 r. Kontakt telefoniczny 604 580 552 Jadwiga Włodarczyk.

 

WYJAZD DO TEATRU MUZYCZNEGO ROMA

Samorząd Słuchaczy UTW „Trzecia Młodość” organizuje w dniu 27 lutego 2020 r. (czwartek) wyjazd do Teatru Muzycznego ROMA w Warszawie na musical „AIDA” skomponowany przez legendę muzyki pop Eltona Johna do słów Tima Rice´a autora tekstów do licznych musicali. Musical po premierze na Broadwayu w 2000 r. pokazywany był na całym świecie. Polska premiera w teatrze Muzycznym Roma odbyła się w październiku 2019 r. Cena 130,- zł (bilet + przejazd). Zapisy i wpłaty na musical przyjmowane są do dnia 23 stycznia 2020 r. w dniach i godzinach pracy biura administracyjnego.

Zapraszamy

Jadwiga Włodarczyk, tel.604 580 552

 

 BEZPŁATNE ZAJĘCIA ĆWICZENIOWO-WARSZTATOWE PLASTYKA-RĘKODZIEŁO

Od dnia 14 stycznia 2020 r. rozpoczynamy bezpłatne zajęcia ćwiczeniowo-warsztatowe Plastyka-Rękodzieło pod kierunkiem mgr Barbary Grządkowskiej. Zajęcia będą się odbywały we wtorki w godz. 10.30-12.00 wg ustalonego harmonogramu w gmachu Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przy ul. Jachowicza 2. Prosimy osoby zainteresowane o dokonanie zapisu na ww. zajęcia do dnia 13 stycznia 2020 r.

Harmonogram:

Styczeń: 14, 21, 28

Luty: 4, 11, 18

Marzec: 3, 10, 17, 31

  

JĘZYK ANGIELSKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Od dnia 6 listopada 2019 r. rozpoczynamy odpłatną naukę języka angielskiego dla początkujących. Zajęcia odbywać się będą w środy w godz. 12.30–14.00 w Gmachu Mechaniki przy ul. Jachowicza 2 w sala 57. Odpłatność za 20 godzin zajęć – 200,- zł

Harmonogram zajęć:

Listopad: 6, 13, 20, 27

Grudzień: 4, 11, 18

Styczeń: 8, 15, 22

Osoby zapisane na zajęcia proszone są o dokonanie wpłaty w wysokości 200,- zł do dnia 31.10.2019 r. na konto Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja w Płocku z dopiskiem „angielski dla początkujących”. Bank PeKaO SA I Oddział w Płocku 95 1240 3174 1111 0010 5903 2662.

 

ODPŁATNOŚĆ ZA ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KONTYNUUJĄCYCH

Odpłatność za zajęcia z języka angielskiego dla kontynuujących naukę wynosi 200,- zł. Osoby zapisane na zajęcia proszone są o dokonanie wpłaty w wysokości 200,- zł do dnia 31.10.2019 r. na konto Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja w Płocku z dopiskiem „angielski kontynuacja”. Bank PeKaO SA I Oddział w Płocku 95 1240 3174 1111 0010 5903 2662.

 

ZAJĘCIA WARSZTATOWO-ĆWICZENIOWE INFORMATYKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Od dnia 6 listopada 2019 r. rozpoczynamy odpłatne zajęcia z informatyki, które odbywać się będą w środy w godz. 16.00–17.30 w siedzibie Płockiego Uniwersytetu Ludowego przy ul. 3 Maja 18, pokój nr 12 (parter). Odpłatność za 20 godzin zajęć – 150,- zł

Harmonogram zajęć:

listopad: 6, 13, 20, 27

grudzień: 4, 11, 18

styczeń: 8, 15, 22

Osoby zapisane na zajęcia proszone są o dokonania wpłaty kwoty 150,- zł do dnia 31.10.2019 r. na konto Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja w Płocku z dopiskiem „informatyka” Bank PeKaO SA I oddział w Płocku 95 1240 3174 1111 0010 5903 2662

 

 

WIELKIE BRAWA DLA SŁUCHACZY NASZEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU „TRZECIA MŁODOŚĆ”!!!

W dniu 5 października 2019 r. podczas Płockich Targów Rodziny w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów w Płocku, przy ul. Jakubowskiego 10 odbył się konkurs „SENIORIADA 2019”, którego organizatorami byli Prezydent Miasta Płocka i Płocka Rada Seniorów.

Celem konkursu była prezentacja dorobku amatorskich zespołów artystycznych oraz stworzenie amatorskim zespołom seniorów możliwości konfrontacji ich twórczości artystycznej.

W „SENIORIADZIE 2019” udział wzięły zespoły, chóry i kabarety prowadzone przez organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Płocka, kluby seniora działające przy spółdzielniach mieszkaniowych z terenu miasta Płocka, instytucje publiczne działające na terenie miasta Płocka.

Seniorzy naszego Uniwersytetu wystartowali w 3 kategoriach konkursowych: zespoły wokalne, instrumentalne, wokalno-instrumentalne, chóry, zespoły taneczne, kabarety.

Z ogromną radością i wielką satysfakcją informuję, że w kategorii zespoły taneczne zdobyliśmy II miejsce, w kategorii chór III miejsce i w kategorii kabaret III miejsce.

Gratuluję sukcesów – Agnieszka  Magierska

 

W sprawach imprez kulturalno-rozrywkowych należy zgłaszać się do Przewodniczącej Samorządu Słuchaczy UTW Jadwigi Włodarczyk – tel. 604 580 552.

 

OBOWIĄZEK OPŁATY SEMESTRALNEJ

Przypominamy słuchaczom UTW „Trzecia Młodość ”o obowiązku dokonania opłaty semestralnej za semestr zimowy 2019/2020.

Proponowane zajęcia i imprezy w semestrze zimowym 2019/20 przewidziane są dla seniorów, którzy są słuchaczami UTW oraz dokonali opłatę semestralną.

  

 

  SENIORSKI JUBILEUSZ

 

    

Szanowni Państwo!

Sympatycy UTW będą mogli brać udział w niektórych imprezach tylko w przypadku, gdy osoba zapraszająca jest członkiem UTW i dokonała opłatę semestralną.

 

Członkowie Samorządu UTW:

  1. Jadwiga Włodarczyk – przewodnicząca Samorządu UTW,

  2. Roman Szymański – wiceprzewodniczący Samorządu UTW,

  3. Teresa Krepska – sekretarz,

  4. Bożenna Ablewska – skarbnik,

  5. Tadeusz Gawski – członek /obsługa techniczna/,

  6. Barbara Grządkowska – członek /kultura, oświata, rozrywka/,

  7. Tomasz Kołeczek – członek /obsługa techniczna/,

  8. Mirosława Nagórko – członek /kultura/,

  9. Władysław Potempa – członek /wycieczki, turystyka krajowa i zagraniczna/,

  10. Barbara Sawicka – członek /sprawy organizacyjne dot. chóru/.

 

Postanowiono, że w grupach zajęciowo-ćwiczeniowych zostaną powołani starostowie, którzy będą uczestniczyć w posiedzeniach Samorządu jako przedstawiciele seniorów oraz będą odpowiedzialni za organizację zajęć w grupach.

 

UWAGA: Szczegóły o zorgazniowanych wykładach  w zakładce "Wykłady".

    UWAGA!

Słuchacze UTW, którzy wnieśli opłatę za nowy semestr proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu z identyfikatorami w celu potwierdzenia wpłat w dniach i godzinach urzędowania biura. Jest to warunek konieczny, gdyż potwierdzony identyfikator daje uprawnienie do uczestnictwa we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych przez UTW.

 /Identyfikatory będą sprawdzane/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

NazwaRozmiarData
icoAEROBIK_W_WODZIE[1].pdf263.04 KB2018-10-04 08:40
icoAEROBIK_W_WODZIE_lista.pdf113.93 KB2019-10-08 14:17
icoAEROBIK_W_WODZIE_odplatny.pdf184.05 KB2019-01-03 07:32
icoAEROBIK_W_WODZIE_odplatny[1].pdf183.63 KB2019-01-24 07:27
icoAEROBIK_Wodzie_lista_odplatne.pdf66.56 KB2019-12-04 14:16
icoAEROBIK_Wodzie_lista_odplatne[1].pdf69.54 KB2019-12-13 12:25
icoAerobik_basen[1].pdf121.78 KB2019-03-04 10:21
icoAngielski_kontynuacja[3].pdf133.76 KB2019-10-29 08:06
icoAngielski_poczatkujacy[2].pdf141.37 KB2019-10-24 07:49
icoBarcelona.pdf37.49 KB2019-02-12 07:17
icoFilm.pdf193.87 KB2018-10-19 08:00
icoGimnastyka_odplatna.pdf356.00 KB2018-12-06 08:15
icoGimnastyka_odplatna[1].pdf356.48 KB2018-12-10 11:39
icoGimnastyka_odplatna[2].pdf121.03 KB2019-05-23 07:39
icoGimnastyka_projekt[1].pdf135.24 KB2019-03-04 10:37
icoGimnastyka_projekt[2].pdf135.26 KB2019-03-05 07:20
icoHARMONOGRAM_ZAJEC_W_2020_r.pdf112.10 KB2020-01-07 10:40
icoHARMONOGRAM_ZAJEC_W_2020_r[1].pdf111.91 KB2020-01-07 10:45
icoHARMONOGRAM_ZAJEC_W_2020_r[2].pdf111.96 KB2020-01-10 13:01
icoInformatyka[2].pdf151.58 KB2019-10-23 13:00
icoInformatyka[3].pdf151.47 KB2019-12-05 12:39
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe.pdf205.14 KB2018-09-24 17:40
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[10].pdf311.43 KB2018-10-18 08:36
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[12].pdf313.06 KB2018-11-22 10:08
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[13].pdf313.54 KB2018-11-23 08:45
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[14].pdf212.57 KB2019-02-26 08:28
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[16].pdf171.29 KB2019-10-03 08:45
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[17].pdf178.17 KB2019-10-04 08:41
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[18].pdf195.92 KB2019-10-11 10:10
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[19].pdf202.40 KB2019-10-24 07:40
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[20].pdf204.39 KB2019-11-07 10:33
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[21].pdf204.11 KB2019-11-19 09:31
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[22].pdf208.28 KB2019-12-04 14:29
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[2].pdf227.62 KB2018-09-27 10:04
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[3].pdf228.16 KB2018-10-01 10:26
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[4].pdf227.70 KB2018-10-02 08:27
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[5].pdf304.94 KB2018-10-04 07:05
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[6].pdf305.00 KB2018-10-08 07:05
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[7].pdf304.94 KB2018-10-11 07:47
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[8].pdf307.12 KB2018-10-11 11:34
icoKURSY_Cwiczeniowo_Warsztatowe[9].pdf307.13 KB2018-10-12 10:59
icoKomputery.pdf279.32 KB2018-10-25 08:39
icoMira_Ziminska.pdf245.06 KB2018-12-17 14:36
icoMoniuszko_zaproszenie.pdf186.92 KB2019-05-07 07:26
icoMoniuszko_zaproszenie[1].pdf193.71 KB2019-05-14 15:21
icoNiemiecki_poczatkujacy.pdf114.30 KB2019-10-10 09:50
icoPlastyczne_warsztaty[1].pdf138.87 KB2018-10-04 08:48
icoPlastyczne_warsztaty[2].pdf140.72 KB2018-10-09 07:26
icoPoznan.pdf43.45 KB2019-02-12 07:17
icoProgram_imprez.pdf187.11 KB2019-02-11 07:48
icoProgram_imprez[1].pdf137.67 KB2019-02-14 07:18
icoProgram_imprez[2].pdf137.70 KB2019-03-04 09:54
icoProgram_imprez[3].pdf136.04 KB2019-03-14 10:09
icoProgram_imprez[4].pdf134.70 KB2019-03-22 09:57
icoProgram_imprez[5].pdf147.84 KB2019-09-17 10:06
icoProgram_imprez_sem.zimowy.pdf197.39 KB2018-10-23 07:14
icoSPACERY_I_RAJDY_ROWEROWE_Program.pdf89.56 KB2019-03-26 12:11
icoSeminarium_pedagogiczne_X_2019.pdf205.94 KB2019-10-29 07:50
icoSeniorski_Jubileusz_(003).pdf108.02 KB2019-05-05 11:34
icoTaniec_nieodplatnie.pdf147.38 KB2019-06-03 14:50
icoTeatr_warsztaty.pdf198.04 KB2018-10-23 07:11
icoTeatr_warsztaty[1].pdf256.42 KB2019-01-24 07:25
icoTurystyka.pdf133.88 KB2019-10-10 09:58
icoTurystyka[1].pdf139.94 KB2019-10-15 11:20
icoWYKLADY.pdf449.55 KB2018-09-24 12:48
icoWYKLADY[1].pdf449.55 KB2018-09-24 12:50
icoWYKLADY[2].pdf449.55 KB2018-09-24 12:52
icoWYKLADY[3].pdf65.37 KB2018-09-27 08:18
icoWYKLADY[4].pdf66.17 KB2019-01-10 13:47
icoWYKLADY[5].pdf115.61 KB2019-02-14 07:24
icoWYKLADY[6].pdf112.52 KB2019-03-05 07:43
icoWYKLADY[7].pdf112.31 KB2019-03-07 10:36
icoZaproszenie_ARS_na_lato.pdf599.34 KB2019-07-03 07:22
icoZaproszenie_Sarniak_fotowoltaika_wyklad.pdf185.50 KB2019-01-04 14:22
icoZaproszenie_Sarniak_fotowoltaika_wyklad[1].pdf195.70 KB2019-01-15 07:54
icoZaproszenie_na_prezentacje_grant_Aktywny_Senior.pdf82.45 KB2019-03-13 07:04
icowyklady.pdf147.49 KB2019-09-05 11:56
icozaproszenie_kroj.pdf393.94 KB2019-09-13 09:51