O UTW

Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął działalność uroczystością Inauguracji Roku Akademickiego 2014/2015 w dniu 11 pażdziernika 2014 roku. Oprócz 180 słuchaczy Uniwersytetu w uroczystości wzięli udział Elżbieta Gapińska Poseł na Sejm RP, Adam Struzik  Marszałek Województwa Mazowieckiego, Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka, Rada Programowa i Zarząd Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja, przedstawiciele władz Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku oraz inni dostojni Goście. Dzięki wsparciu ze strony Politechniki, z której kadry i obiektów korzystamy, sprawnie rozpoczęto realizację cyklicznych zajęć wykładowych i warsztatowo ćwiczeniowych. Odbyły się także imprezy o mniej formalnym charakterze jak Wieczór Andrzejkowy czy spotkanie z Panem Tadeuszem Sznukiem wybitnym redaktorem Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Kończą się zajęcia semestu zimowego a w semestrze letnim będą kontynuowane dotychczasowe formy zajęć wzbogacome o inne przedsięwzięcia dzięki dofinansowaniu z grantów o który Stowarzyszenie prowadzące Uniwersytet Trzecigo Wieku wystąpiło.