Program działania w sem. zimowym

Program działalności w semestrze zimowym

w roku akademickim  2019/2020

(wrzesień 2019 - luty 2020)

REKRUTACJA W TOKU

 

Formularze zgłoszeniowe (do pobrania w sekretariacie lub ze strony www.sniie.pl - w zakładce UTW "Materiały do pobrania") można składać:

w Gmachu Mechaniki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku - ul. Jachowicza 2, pok. 3

poniedziałki 10.00-12.00 i 16.00-18.00

środy 10.00-12.00 i 16.00-18.00

piątki 10.00-12.00

lub 

drogą elektroniczną na adresy: mariusz.portalski@gmail.com lub stowarzyszenie.edukacja@gmail.com

Kontakt telefoniczny: Agnieszka Magierska 509 272 553

Szczegółowe informacje: www.sniie.pl w zakładce UTW


1. ZAJĘCIA BĘDĄ TRWAĆ:

X.2019-I.2020

 

2. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE:

2.1. Wykłady popularno-naukowe 2 razy w miesiącu – godz.17oo w Auli Gmachu Mechaniki przy ul. Jachowicza 2.

2.2. Zajęcia ćwiczeniowo-warsztatowe (język angielski, informatyka, gimnastyka, brydz) – 2 godziny w tygodniu (łącznie 20 h w semestrze).

2.3. Koło teatralno-muzealne – według harmonogramu 1 raz w miesiącu.

2.4. Turystyka i rekreacja – 1 raz w miesiącu.

2.5. Wyjścia i wyjazdy grupowe do kina, teatru (częstotliwość do ustalenia).

2.6. Zajęcia śpiewu chóralnego.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA:

3.1. Słuchacze UTW dokonują zapisu poprzez: wniesienie opłaty semestralnej 60,00 zł.  Zadeklarowanie uczestnictwa w zajęciach wybranej grupy ćwiczeniowo-warsztatowej wymaga dodatkowej wpłaty.

3.2. Osoby ubiegające się po raz pierwszy o przyjęcie w poczet słuchaczy UTW powinny złożyć deklarację i wnieść dodatkowo jednorazową opłatę wpisową 50,00 zł

Dane do wpłat:

Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja

ul. Jachowicza 2, 09-402 Płock

Bank Pekao SA I Oddział w Płocku

95 1240 3174 1111 0010 5903 2662

W tytule przelewu: Imię, nazwisko, zadeklarowane zajęcia.

 

4. ZŁOŻENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIA:

• sekretariat - Politechnika Warszawska Filia w Płocku (Gmach Mechaniki), ul. Jachowicza 2, pok. 3 w dniach:

poniedziałki - 10.00-12.00 i 16.00-18.00

środy - 10.00-12.00 i 16.00-18.00

piątki  - 10.00-12.00

• drogą elektroniczną na adresy: mariusz.portalski@gmail.com lub stowarzyszenie.edukacja@gmail.com 

 

Pobranie formularza zgłoszenia w sekretariacie lub ze strony www.sniie.pl - w zakładce UTW "Materiały do pobrania"

Szczegółowe informacje: www.sniie.pl w zakładce UTW

Kontakt  telefoniczny: Agnieszka Magierska  509 272 553