Samorząd

SKŁAD RADY SAMORZĄDU

Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Trzecia Młodość”

 

NOWO WYBRANI CZŁONKOWIE SAMORZĄDU UTW

 

Nowo wybrani członkowie Samorządu UTW na pierwszym posiedzeniu w dniu 12.04 2018 r. powołali:

  1. Jadwigę Włodarczyk – przewodniczącą Samorządu UTW,

  2. Romana Szymańskiego – wiceprzewodniczącego Samorządu UTW,

  3. Marię Żarnecką – Sekretarza,

  4. Bożennę Ablewską – Skarbnika,

  5. Tadeusza Gawskiego – członka /obsługa techniczna/,

  6. Barbarę Grządkowską – członka /kultura, oświata, rozrywka/,

  7. Krystynę Kijek – członka,

  8. Teresę Krepską – członka /kronika/,

  9. Władysława Potempę – członka /wycieczki, turystyka krajowa i zagraniczna,

  10. Barbarę Sawicką – członka /sprawy organizacyjne dot. chóru/.