Samorząd

SKŁAD RADY SAMORZĄDU

Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Trzecia Młodość”

  1. Jadwiga Włodarczyk – przewodnicząca Samorządu UTW,

  2. Władysław Potempa – wiceprzewodniczący Samorządu UTW,

  3. Teresa Krepska – sekretarz,

  4. Bożenna Ablewska – skarbnik,

  5. Barbara Grządkowska – członek /kultura, oświata, rozrywka/,

  6. Tomasz Kołeczek – członek /obsługa techniczna/,

  7. Mirosława Nagórko – członek /kultura/,

  8. Krzysztof Florczak – członek /wycieczki, turystyka krajowa i zagraniczna/,

  9. Barbara Sawicka – członek /sprawy organizacyjne dot. chóru/.

  10. Małgorzata Kwiatkowska – członek /przewodnik turystyczny, muzealny