Samorząd

SKŁAD RADY SAMORZĄDU

Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Trzecia Młodość”

  1. Jadwiga Włodarczyk – przewodnicząca Samorządu UTW,

  2. Roman Szymański – wiceprzewodniczący Samorządu UTW,

  3. Teresa Krepska – sekretarz,

  4. Bożenna Ablewska – skarbnik,

  5. Tadeusz Gawski – członek /obsługa techniczna/,

  6. Barbara Grządkowska – członek /kultura, oświata, rozrywka/,

  7. Tomasz Kołeczek – członek /obsługa techniczna/,

  8. Mirosława Nagórko – członek /kultura/,

  9. Władysław Potempa – członek /wycieczki, turystyka krajowa i zagraniczna/,

  10. Barbara Sawicka – członek /sprawy organizacyjne dot. chóru/.