Z kroniki UTW

 SENIORSKI JUBILEUSZ - 24 kwietnia 2019 r.

Ze stowarzyszeniem Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja jestem związana od samego początku, czyli od chwili, kiedy UTW „Trzecia Młodość” otworzył swoje podwoje dla seniorów pod prezesurą mgr inż. Mariusza Portalskiego. Skromna na początku oferta zajęć, w ciągu 5 lat zaczęła się dynamicznie rozrastać. Okazało się, że chęć seniorów do zdobywania wiedzy jest ogromna, o czym świadczyła szybko rosnąca liczba słuchaczy. Niewątpliwy wpływ na to miała poważna oferta programowa elastycznie modyfikowana w zależności od zapotrzebowania oraz znakomita kadra prowadząca poszczególne rodzaje zajęć, w dużym stopniu związana z płocką Filią Politechniki Warszawskiej. Uczestnicząc w zajęciach byłam właśnie pod ogromnym wrażeniem profesjonalizmu kadry.

Dzięki zajęciom na UTW niejeden z seniorów odnalazł w sobie, drzemiące w nim od zawsze, jakieś jego zdolności, zamiłowania, dla których zabrakło miejsca i czasu w okresie pracy zawodowej i intensywnego angażowania się w życie rodzinne. Teraz, gdy wszedł w środowisko swoich rówieśników, znalazł nowych przyjaciół, wokół zaczęło się coś dziać, coś zupełnie nowego. Coś, co pozwoliło dodatkowo zdobywać wiedzę adekwatną do jego wieku i zapotrzebowania intelektualnego. Coś, co pozwoliło swobodnie poruszać się w wirtualnej przestrzeni zarówno tej ze sprzętem komputerowym w tle, jak i tej ze smartfonem w ręku. Coś, co otworzyło nowe perspektywy konfigurowania sobie życia na emeryturze. Coś, co poprzez aktywizację społeczną zaaplikowało pokaźną dozę optymizmu życiowego pozwalając się dowartościować i również polepszyć własną kondycję fizyczną. Stąd też nie może nikogo dziwić fakt, że o tym wszystkim w ciepłych słowach wypowiadała się w swoim wystąpieniu Pani Prezes II kadencji dr Agnieszka Krzętowska, na co dzień nauczyciel akademicki Filii Warszawskiej Politechniki.

Miłym akcentem dla gości okazała się być część artystyczna, którą rozpoczął własny chór wykonując piosenkę do tekstu piszącej te słowa i do muzyki skomponowanej przez Pana Stanisława Psarskiego. Czuję się tym faktem bardzo usatysfakcjonowana dziękując jednocześnie kompozytorowi za nadanie tekstowi życia. Ciekawą i bardzo dobrze wykonaną choreografię przedstawił Zespół Pieśni i Tańca Ludowego Masovia z Politechniki. Piękne zderzenie żywiołowej młodości na scenie z wiekiem dojrzałym na widowni. Chwile nostalgii podarował wszystkim płocki jazzman Krzysztof Kralka przenosząc nas w dawne obszary jazzu lat powojennych, co z pewnością było dla wielu z nas niezmiernie miłym akcentem.

Na koniec chciałabym podzielić się jeszcze jedną refleksją. Otóż w ciągu tych 5 lat z pewnością wiele dobrego działo się  w UTW. Zawsze wszystko było zapięte na przysłowiowy ostatni guzik, doskonale zorganizowane i  z miłym uśmiechem Pani Dyrektor obu kadencji, Agnieszki Magierskiej, osoby wprost niewiarygodnie zaangażowanej w swoje obowiązki. Myślę, że będę wyrazicielką seniorów „Trzeciej Młodości” życząc obu Paniom Agnieszkom: Prezes Krzętowskiej i Dyrektor Magierskiej zdrowia i wytrwałości w doprowadzeniu tak świetnie funkcjonującego UTW „Trzecia Młodość” do następnego Jubileuszu. Sądzę, że ten projekt powołania seniorskiego uniwersytetu przez założycieli Stowarzyszenia, okazał się strzałem w dziesiątkę i należy robić wszystko, aby nadal rozwijał się znacząc na trwale swoją obecność w płockim środowisku.

Lucyna Kukomska

PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ

W dniu 30 listopada 2016 r Spółdzielczym Domu Kultury w Płocku odbył się Przegląd Twórczości Literackiej Emerytów Rencistów i Inwalidów organizowany przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, w którym wzięli udział słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Trzecia Młodość”, którzy odnieśli wielki sukces.

Jury przyznało:

w kategorii poezja:

I miejsce – Pani Lucynie Kukomskiej

II miejsce – Pani Mariannie Rutkowskiej

w kategorii proza:

I miejsce – Pani Marii Sieczkowskiej

Wyróżnienie otrzymał Pan Sławomir Laskowski w kategorii poezja.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy „Weny Twórczej” i dalszych sukcesów w zakresie twórczości, a także w życiu osobistym.

ZAINAUGUROWANIE UROCZYSTOŚCI 1050-LECIA CHRZTU POLSKI

W dniu 12 kwietnia 2016 r w Muzeum Diecezjalnym w Płocku chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Trzecia Młodość” najstarszą pieśnią religijną „Bogurodzica” uważaną za hymn państwowy, rozpoczął zainaugurowane przez Stowarzyszenie Patria Polonia i Książnicę w Płocku im. Władysława Broniewskiego uroczystości 1050-lecia Chrztu Polski.

W inauguracji udział wzięli przedstawiciele JE Biskupa, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starosta Płocki, Prezydent Miasta Płocka, przedstawicielka Rady Miasta Płocka, liczni przedstawiciele organizacji pozarządowych, mieszkańcy Płocka. W czasie uroczystości ogłoszono wyniki konkursu literackiego dla młodzieży „O Szablę Komendanta„ – Historia pastorałem i mieczem pisana. Śladami chrystianizacji ziemi pod patronatem JE Biskupa Płockiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego.