Strona Główna

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

„Trzecia Młodość”

 przy Stowarzyszeniu Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja

 

                                                                                                                                      

 

REKRUTACJA NA NOWY ROK AKADEMICKI 2020/2021

 

Szanowni Seniorzy – mieszkańcy Płocka i okolic !!!

Uniwersytet Trzeciego Wieku „Trzecia Młodość” prowadzony przez Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja wyróżniony w konkursie Prezydenta Miasta Płocka „Godni naśladowania” zaprasza do liczącego ponad 300 osób grona słuchaczy.

Oferujemy następujące zajęcia:

·                spotkania z ludźmi kultury, także po seansach teatralnych,

·                aerobik w basenie (Podolanka),

·                gimnastyka usprawniająca w sali,

·                zajęcia śpiewu chóralnego,

·                warsztaty teatralne,

·                warsztaty taneczne,

·                zajęcia i warsztaty plastyczne (rękodzieło),

·                turystyka – rajdy piesze i rowerowe,

·                wykłady z różnych dziedzin nauki,

·                nauka języka angielskiego.

Spotkania towarzyskie, wycieczki krajowe i zagraniczne, wieczorki taneczne, wyjazdy do teatrów, opery i operetki organizuje Samorząd Słuchaczy UTW. Większość zajęć prowadzimy w obiektach Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przy ul. Jachowicza 2. Wykładowcy to wysoko kwalifikowana kadra akademicka Politechniki Warszawskiej. Uczelnia jest naszym patronem i partnerem w przedsięwzięciach edukacyjnych i naukowych.

Szanowni Państwo! Prowadzimy rekrutację do UTW „Trzecia Młodość” na rok akademicki 2020/2021 od dnia 24 sierpnia do dnia 30 września br.

Zapisy odbywać się będą drogą mailową  na adres: stowarzyszenie.edukacja@gmail.com lub osobiście zgłaszając się do UTW w Gmachu Politechniki Warszawskiej przy ul. Jachowicza 2, pokój 3. Osoby ubiegające się po raz pierwszy o przyjęcie w poczet słuchaczy UTW powinny złożyć deklarację i wnieść jednorazową opłatę 50,00 zł oraz opłatę semestralną 60,00 zł. Formularz zgłoszeniowy do pobrania w sekretariacie lub ze strony www.sniie.pl w zakładce UTW „Materiały do pobrania”. Dotychczasowi Słuchacze UTW dokonują zapisu poprzez wniesienie opłaty semestralnej 60,00 zł. Należy zadeklarować uczestnictwo w zajęciach wybranej grupy zajęciowej.

 

Dane do wpłat: Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja, ul. Jachowicza 2, 09-402 Płock, Bank PeKaO SA I Oddział w Płocku 95 1240 3174 1111 0010 5903 2662.

Szczegółowe informacjewww.sniie.pl: kontakt telefoniczny: Agnieszka Magierska – 509 272 553.

 

Biuro w miesiącu sierpniu br. będzie czynne w dniach: 24, 26 w godz. 10.00-12.00.

Biuro od 1 września br. czynne jest w: poniedziałki, środy, piątki w godz. 10.00-12.00 i poniedziałki, środy w godz. 16.00-18.00.

Zapraszamy: Agnieszka Krzętowska – Prezes SNiIE i Agnieszka Magierska – Dyrektor UTW.

 

ULOTKA_REKRUTACJA